Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Ambulante ontheffing

Met een ambulante ontheffing (maximaal twee kentekens) kunnen mantelzorgers en werknemers van bepaalde bedrijven, onder voorwaarden, onbeperkt parkeren in drie gebieden. 

Bedrijven
 • De persoon voert werkzaamheden uit bij een praktijk of organisatie in Diemen. U moet een bewijs overleggen.
 • De ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier kunt u ophalen bij ons Klant Contact Centrum.
Mantelzorgers
 • De mantelzorg ontvanger woont in één van de drie gebieden.
 • De mantelzorg ontvanger levert een kopie in van een geldige indicatie voor zorg (minimaal vier uur per week langdurige zorg).
 • De mantelzorg ontvanger levert een kopie in van een geldige legitimatie.
 • De mantelzorg verlener woont niet in Diemen.
 • De mantelzorg verlener levert een kopie in van een geldige legitimatie en kentekenbewijs.
Kosten

Ambulante ontheffing € 96,00. (Tarief 1-1-2018). Afhankelijk van de aanvraagdatum wordt het te betalen bedrag per drie maanden verlaagd.

Informatie
 • De ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.
 • De ambulante ontheffing wordt uitgegeven op maximaal twee kentekens.
 • De ontheffing is één jaar geldig als einddatum 30 november.
 • Bij wijzigingen in de situatie krijgt u géén geld terug.