Ambulante ontheffing

Met een ambulante ontheffing (maximaal twee kentekens) kunnen mantelzorgers en werknemers van bepaalde bedrijven, onder voorwaarden, onbeperkt parkeren in drie gebieden. 

Bedrijven
 • De persoon voert werkzaamheden uit bij een praktijk of organisatie in Diemen. U moet een bewijs overleggen.
 • De ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier kunt u ophalen bij ons Klant Contact Centrum.
Mantelzorgers
 • De mantelzorg ontvanger woont in één van de drie gebieden.
 • De mantelzorg ontvanger levert een kopie in van een geldige indicatie voor zorg (minimaal vier uur per week langdurige zorg).
 • De mantelzorg ontvanger levert een kopie in van een geldige legitimatie.
 • De mantelzorg verlener woont niet in Diemen.
 • De mantelzorg verlener levert een kopie in van een geldige legitimatie en kentekenbewijs.
Kosten

Ambulante ontheffing € 96,00. (Tarief 1-1-2018). Afhankelijk van de aanvraagdatum wordt het te betalen bedrag per drie maanden verlaagd.

Informatie
 • De ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.
 • De ambulante ontheffing wordt uitgegeven op maximaal twee kentekens.
 • De ontheffing is één jaar geldig als einddatum 30 november.
 • Bij wijzigingen in de situatie krijgt u géén geld terug.