Parkeerbon

Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald, dan krijgt u een parkeerbon. U ontvangt de parkeerbon binnen enkele dagen via de post. Tobias Fiscaal is het invorderingskantoor wat namens de gemeente de parkeerbonnen verstuurd.

Naheffingaanslag

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen dan heeft u géén of te weinig parkeergeld betaald.
De naheffingsaanslag wordt binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.  

Bezwaarschrift

In bezwaar gaan geeft u géén recht op uitstel van betaling. U moet op tijd betalen. Wordt u in het gelijk gesteld dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag, dan kunt u binnen zes weken na "dagtekening naheffing" schriftelijk bezwaar maken. U hoeft niet op de naheffingsaanslag te wachten. In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent. Voeg eventuele bijlagen (kopie naheffingsaanslag, betaalbewijs of uitdraai provider) toe. U kunt uw bezwaar sturen naar: De heffingsambtenaar van de gemeente Diemen, p/a P1 On Street Management B.V., Postbus 97812, 2509 GE Den Haag.

Regelen zonder inloggenBezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelasting 

Heeft u een boete (aankondiging van beschikking) ontvangen omdat u bijvoorbeeld geen blauwe schijf achter uw voorruit hebt gelegd of dat uw parkeertijd is verlopen, dan kunt u hier géén bezwaar indienen. Wacht dan op de acceptgiro van het CJIB.

Heffingsambtenaar van de gemeente Diemen, p.a. P1 On Street Management B.V.

Postadres

2509 GE Den Haag

Postbus 97812

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.