Parkeerbon

Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald, dan krijgt u een parkeerbon. U ontvangt de parkeerbon binnen enkele dagen via de post. Tobias Fiscaal is het invorderingskantoor dat namens de gemeente de parkeerbonnen verstuurd. Zij verzorgen ook de afhandeling van bezwaarschriften en beroepszaken voor opgelegde naheffingsaanslagen namens de gemeente Diemen.

Naheffingsaanslag

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen dan heeft u géén of te weinig parkeergeld betaald. De naheffingsaanslag wordt binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag, dan heeft u een periode van 6 weken (vanaf de datum van boete) om in bezwaar te gaan tegen de boete. U kunt de boete betalen aan de hand van de naheffingsaanslag die u als kentekenhouder op uw postadres ontvangt. In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent. Voeg eventuele bijlagen (kopie naheffingsaanslag, betaalbewijs of uitdraai provider) toe.

Regelen zonder inloggenBezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelasting 

Let op:

  • In bezwaar gaan geeft u géén recht op uitstel van betaling. U moet op tijd betalen. Wordt u in het gelijk gesteld dan krijgt u het betaalde bedrag terug.
  • Heeft u een boete (aankondiging van beschikking) ontvangen vanwege fout parkeren, dan kunt u hier géén bezwaar indienen. Wacht dan op de acceptgiro van het CJIB.
  • Vanaf 1 januari 2024 worden bezwaren behandeld door Tobias Fiscaal.

Wilt u meer informatie over verkeersboetes in het algemeen? Dan kunt u dit teruglezen op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau

Uitvoeringsinstantie

Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Diemen, p.a. Tobias Fiscaal.

Gemeente Diemen
Afdeling Bezwaren
Nikkelstraat 24
3067 GR Rotterdam

Bescherming van uw gegevens

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.