Parkeren bezoekers

U kunt één bezoekersregeling per woonadres aanvragen.

Aanvragen
 • U heeft een e-mailadres nodig om een account aan te maken. Voor het aanvragen van een bezoekersregeling gaat u naar de webshop.
 • Bent u al in het bezit van een parkeervergunning of -ontheffing dan heeft u al een account en kunt u inloggen met uw inloggegevens of DigiD in “Mijn Account”.
 • Controleer of het juiste e-mailadres aan uw account is gekoppeld voordat u een aanvraag indient. U kunt het e-mailadres wijzigen door in "Account" onder het knopje "Mijn Gegevens" voor "Bewerk" te kiezen.
 • In het door uw opgegeven e-mailadres ontvangt u de factuur.
 • Na ontvangst betaling ontvangt u het verzoek om een wachtwoord aan te maken, voor het aanmaken van een account.
 • Uw e-mailadres en wachtwoord (inloggegevens) heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van bezoekersregeling. Uw account bevat een geheime code die u nodig heeft als u telefonisch (0800) 63 53 226  of via SMS (06) 13 55 77 07 uw bezoek aan- en afmeldt.  
Tarief

U kunt maximaal 600 uur per 12 maanden kopen. Het starttarief bedraagt de eerste keer € 50,00 voor 200 uur. Daarna kunt u maximaal nog 400 uur kopen binnen de periode van 12 maanden. Koopt u meer uren binnen de periode van 12 maanden dan kunt u daar géén gebruik van maken. Na deze periode wordt het tegoed bijgeschreven. 

Informatie
 • Het kenteken wordt automatisch om 21:00 uur afgemeld. Vanaf 9:00 uur moet het kenteken opnieuw aangemeld worden.
 • De bezoekersregeling biedt u mogelijkheden om uw geschiedenis te bekijken, uw machtigingen beheren en uw saldo opwaarderen.
 • De parkeercontroleurs bekijken digitaal of het kenteken is aangemeld. 
 • Bij verhuizing wordt er géén teruggave (restitutie) verleend. 
 • Privacy