Herinrichting stationsgebied

Zodra de spooronderdoorgang is aangelegd wordt de tijdelijke omleidingsroute en spoorovergang verwijderd en wordt de omgeving (groen gekleurde gebieden) van het stationsgebied opnieuw ingericht. Bij het maken van de herinrichtingsplannen worden de bewoners betrokken.

Herinrichting stationsgebied