Herinrichting stationsgebied

De stationsomgeving krijgt een groene uitstraling door 500 nieuwe bomen.

In december 2022 zijn de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving gepresenteerd aan de omwonenden. Wat opvalt is dat het gebied een groene uitstraling krijgt. Zo worden er dit jaar 538 nieuwe bomen geplant in de omgeving van het station.

Ook de loopbruggen krijgen een groene uitstraling: aan de zijkanten komen doorgangen voor dieren. De Ouddiemerlaan krijgt een directe aansluiting met het wandellandschap. Ook ontstaan er in de nabije toekomst ononderbroken verbindingen met bijvoorbeeld het natuurpark Spoorzicht.

Veel van de bomen komen in het nieuw aan te leggen Van Gemertplantsoen. Het bijna definitieve ontwerp voor het Van Gemertplantsoen is op de bewonersbijeenkomst van december getoond en de laatste opmerkingen worden verwerkt. Het is de verwachting dat het college het definitieve ontwerp van het Van Gemertplantsoen binnenkort gaat vaststellen. Meer informatie over het Van Gemertplantsoen vindt u hier.

In het herinrichtingsplan komen er ook veel bomen op nog aan te leggen parkeerplaats (P&R), de stationspleinen rondom het station en aan weerszijden van de Ouddiemerlaan aan de noordzijde. Zo ontstaat een groene entree richting het centrum.

groeneuitstraling