Planning werkzaamheden

Werkzaamheden tussen februari en mei 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden. De lijst is niet compleet, op verschillende plekken voeren we ook kleine werkzaamheden uit die we mogelijk niet noemen. 

Fiets- en looproutes naar de fietsenstallingen en perrons

De locatie van fietsenstallingen en looproutes naar de perrons worden nog meerdere keren aangepast. Om u te helpen uw weg te vinden, hebben wij hier een handige kaart met de huidige looproutes geplaatst. We passen de kaart aan zodra er belangrijke veranderingen zijn.

Spooronderdoorgang

Verwijderen van de tijdelijke overweg

In het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 maart wordt de overweg verwijderd. In deze periode werken we dag en nacht door en kunnen er geen treinen rijden. Met het verwijderen van de overweg komt ruimte vrij om perron 2 beter aan te sluiten op de spooronderdoorgang. Vanaf midden april halen we de Tijdelijke Ouddiemerlaan weg. Deze werkzaamheden vinden vooral overdag plaats en zullen voor overlast zorgen. Het wegschrapen van asfalt geeft lawaai.

Bushaltes aan de noordzijde van de Ouddiemerlaan

Aan de noordkant van de onderdoorgang werken we vanaf eind februari/begin maart aan nieuwe bushaltes. Daarvoor worden dertien bomen gekapt en twee verplaatst. Bij de herinrichting van de Ouddiemerlaan komen weer nieuwe bomen terug. In de stationsomgeving komen in totaal 538 bomen te staan.

Asfalteren fietspaden en rotonde centrumzijde

Bij de rotonde aan de centrumzijde van de onderdoorgang wordt begin maart gewerkt. Fietspaden en delen van de rotonde en onderdoorgang krijgen asfalt.

Riolering vervangen en bestrating vernieuwd Harmonielaan

De Harmonielaan wordt in ere hersteld. Vanaf april wordt het riool onder de Harmonielaan vervangen waarna de bestrating terugkeert.