Fase 2 – Afgerond

De tweede fase wordt uitgevoerd in de periode van 14 maart t/m 8 april. In deze fase wordt een gedeelte van de rioolbuis tussen Centrum West en het Nelson Mandelapark aangelegd. Om de verbinding vanuit de Oranjelaan naar de Schoolstraat mogelijk te maken wordt er een tijdelijke route door de groenstrook aangelegd. Deze wordt met borden aangegeven. Tijdens het werk zijn alle woningen bereikbaar.

Omleiding
Doorgaand autoverkeer vanuit de Oranjelaan naar de Schoolstraat wordt over een tijdelijke weg door het groen geleid. Fiets- en voetgangers worden van het autoverkeer gescheiden. De tijdelijke route wordt met borden aangegeven.

rioleringswerkzaamheden schoolstraat

Parkeren
Om het werk uit te kunnen voeren kan er op 15 parkeervakken niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn.

Van
maandag 14 maart, 2022
Tot
vrijdag 08 april, 2022
Google maps Fase 2 – Afgerond