Groot onderhoud Johan van Soesdijkstraat

De Johan van Soesdijkstraat tussen de Arent Krijtsstraat en de Diemerkade is toe aan groot onderhoud. We maken eerst een ontwerp en bespreken dat met bewoners. Daarna gaan we de werkzaamheden uitvoeren. 
Een deel van de straat is verzakt en moeten we ophogen. Dat geeft ons de kans om de straat en het groen opnieuw in te richten. Eind 2023 konden bewoners hun wensen doorgeven voor de nieuwe inrichting. Die wensen hebben we gebruikt bij het maken van het schetsontwerp. 

Voorlopig ontwerp

Op 11 juni 2024 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het voorlopig ontwerp vastgesteld. U kunt dit ontwerp hieronder bekijken. U kunt ook de pdf-versie downloaden.

Bekijk het voorlopig ontwerp

Bijlage 2 - VO Johan van Soesdijkstraat_page-0001

Dit is pagina 1 van het voorlopig ontwerp voor de Johan van Soesdijkstraat.

Bijlage 2 - VO Johan van Soesdijkstraat_page-0002

Dit is pagina 2 van het voorlopig ontwerp voor de Johan van Soesdijkstraat.

We zijn benieuwd wat u van het Voorlopig Ontwerp vindt. U kunt tot en met 25 juli in een vragenlijst aangeven wat u goed en minder goed vindt aan het ontwerp. Hier kunt u de vragenlijst invullen.

Schetsontwerp

Op 23 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders het schetsontwerp vastgesteld. U kunt het schetsontwerp hieronder bekijken. U kunt ook de pdf-versie downloaden

SO Johan van Soesdijkstraat

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond? Neem dan contact met ons op door te mailen naar jeroen.drost@diemen.nl of te bellen naar (020) 31 44 888.

Inloopavond

Op donderdag 11 juli 2024 is er een inloopavond over het voorlopig ontwerp. U bent tussen 18.30 en 20.00 welkom op het gemeentehuis. U kunt dan vragen stellen over het voorlopig ontwerp aan medewerkers van de gemeente. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervolg

De reacties op het voorlopig ontwerp gebruiken we bij het opstellen van het definitieve ontwerp. We verwachten dat het definitieve ontwerp in het derde kwartaal van 2024 klaar is. U ontvangt daarover een nieuwe brief. 

De werkzaamheden starten ongeveer eind 2024.

Onderheide constructie

Uw straat is net zoals de andere straten in Centrum West tijdens de aanleg onderheid. Die constructie voorkomt dat de straat zakt. De onderheide constructie is versleten. We gaan de onderheide constructie verwijderen. De holle ruimte vullen we op met schuimbeton of een ander geschikt materiaal. Dat hebben we in de andere straten in Centrum West ook gedaan.

We doen in de komende periode verschillende onderzoeken in de straat

We onderzoeken de staat van de onderheide constructie. Daarnaast onderzoeken we de kwaliteit van de bodem. We kijken ook of kabels en leidingen op de goede plek liggen. Voor deze onderzoeken moeten we soms een stukje van de weg openbreken. De weg blijft wel toegankelijk voor verkeer.

Vragen

U kunt ons bellen als u nog vragen heeft. Bel daarvoor naar (020) 31 44 888 en vraag naar Jeroen Drost. U kunt ook een e-mail sturen naar info@diemen.nl met als onderwerp ‘Johan van Soesdijkstraat’.