Betaal geen afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting

Afvalstoffenheffing 

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? U kunt vragen om kwijtschelding, dan hoeft u deze belasting niet te betalen. Daarvoor moet u een aanvraag doen.
 
Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Gemeentebelastingen Amstelland: 
https://www.gemeentebelastingenamstelland.nl/kwijtschelding/product/kwijtschelding_kwijtschelding 

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting is geen belasting van de gemeente, maar van het waterschap. U kunt vragen om kwijtschelding, dan hoeft u misschien een deel van deze belasting niet te betalen. Daarvoor moet een aanvraag doen. 

Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Waternet:
https://www.waternet.nl/service-en-contact/waterschapsbelasting/kwijtschelding/

BerekenUwRecht

Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig spaargeld? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Met het programma BerekenUwRecht kunt u zelf snel, makkelijk en anoniem  nagaan of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente Diemen. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

De regelingen van de gemeente Diemen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u werkt, in loondienst of als zelfstandige, heeft u er misschien recht op.

BerekenUwRecht