Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering minima (CZM) aan bij Univé. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. 

Zorgverzekeraar Univé

Univé biedt u twee verzekeringen aan. U kunt kiezen voor een pakket met herverzekering eigen risico of een pakket zonder herverzekering eigen risico.

Advies keuze zorgverzekering

U kunt zelf kijken welke zorgverzekering het beste bij u past. De gemeente kan u daar niet bij helpen. U bent niet verplicht om over te stappen naar Univé.
U kunt het aanbod van Univé bekijken via Gezondverzekerd.nl . Selecteer gemeente Diemen. U kunt precies zien welke vergoedingen in de verschillende pakketten zitten. Ook kunt u uw huidige zorgverzekering met dit aanbod vergelijken. Wilt u meer informatie over de pakketten neem dan contact op met Univé (072) 52 77 622 of via de website van Univé.  

Voorwaarden deelname CZM
  • U woont in Diemen.
  • U heeft een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgt u meer korting op de premie). 
  • U heeft weinig spaargeld.
  • U heeft geen achterstand van betaling bij uw huidige zorgverzekeraar.
Overstappen
  • Bent u al verzekerd bij Univé en u wilt deelnemen aan de CZM dan kunt u gedurende het hele kalenderjaar overstappen naar de CZM. 
  • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en u wilt overstappen naar de CZM van Univé, dan kan dat alleen tot en met 31 december 2021.
Hoe kunt u meedoen met de CZM
  • U kunt digitaal een aanvraag indienen via www.gezondverzekerd.nl
  • Type de naam van de gemeente Diemen en u kan digitaal aanvragen. Let op: aanvragen die na 31 december 2021 binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.
  • De gemeente Diemen toetst vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet om mee te kunnen doen aan de CZM. Voldoet u aan de voorwaarden dan sturen wij uw gegevens naar Univé. U ontvangt van Univé een nieuwe polis. Voldoet u niet aan de voorwaarden? dan bellen wij  u vóór 1 januari 2022 om dit toe te lichten, zodatu nog voor 1 januari 2022 een andere zorgverzekeraar kunt kiezen.
Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze mail over de CZM  dan helpen de minima consulenten van team Sociale Zaken u graag. 

Telefonische bereikbaarheid:
(020) 3144 888

•    Dinsdag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 16:30 uur.
•    Maandag en vrijdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur. 

U kunt uw vragen ook per mail stellen: socialezaken@diemen.nl met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp “zorgverzekering”. Dan bellen wij u terug.