Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering minima (CZM) aan bij Univé. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. 

Zorgverzekeraar Univé

Univé biedt u twee verzekeringen aan. U kunt kiezen voor een pakket met herverzekering eigen risico of een pakket zonder herverzekering eigen risico.

Advies keuze zorgverzekering

U kunt zelf kijken welke zorgverzekering het beste bij u past. De gemeente kan u daar niet bij helpen. U bent niet verplicht om over te stappen naar Univé.
U kunt het aanbod van Univé bekijken via Gezondverzekerd.nl . Selecteer gemeente Diemen. U kunt precies zien welke vergoedingen in de verschillende pakketten zitten. Ook kunt u uw huidige zorgverzekering met dit aanbod vergelijken. Wilt u meer informatie over de pakketten neem dan contact op met Univé (072) 52 77 622 of via de website van Univé.  

Voorwaarden deelname CZM
  • U woont in Diemen.
  • U heeft een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgt u meer korting op de premie). 
  • U heeft weinig spaargeld.
  • U heeft geen achterstand van betaling bij uw huidige zorgverzekeraar.
Overstappen
  • Bent u al verzekerd bij Univé en u wilt deelnemen aan de CZM dan kunt u gedurende het hele kalenderjaar overstappen naar de CZM. 
  • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u vanaf 1 januari 2023 overstappen naar de CZM van Univé, dan kan dat alleen tot en met 31 december 2022.
Hoe kunt u meedoen met de CZM
  • U kunt online een aanvraag doen via www.gezondverzekerd.nl Type de naam van de gemeente Diemen en u kan online aanvragen.Komt u er niet uit? Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen.  Let op: aanvragen die na 31 december 2022 binnen komen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
  • De gemeente Diemen controleert na uw aanvraag of u aan de voorwaarden voldoet om mee te kunnen doen aan de CZM. Voldoet u aan de voorwaarden?  Wij sturen uw gegevens door aan Univé. U ontvangt van Univé een nieuwe polis. Voldoet u niet aan de voorwaarden? dan bellen wij  u vóór 1 januari 2023, zodat u nog voor 1 februari 2023 een andere zorgverzekeraar kunt kiezen.
Vragen?

Heeft u nog vragen over de CZM?  Belt u dan (020) 31 44 888 en vraag naar de minimaconsulenten van team Sociale Zaken dit kan op de volgende dagen:

•    Dinsdag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 16:30 uur.
•    Maandag en vrijdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur. 

U kunt uw vragen ook per mail stellen: socialezaken@diemen.nl met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp “zorgverzekering”. Dan bellen wij u terug.