Collectieve Zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan bij Univé.

Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering met tanddekking ineen. Het eigen risico kan worden verzekerd. U kunt meedoen als u een inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm. Bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm betaalt de gemeente mee aan de zorgpremie. Dat verandert dus niet.

Voor wie is de collectieve zorgverzekering?
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in Diemen
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm
 • U heeft weinig spaargeld
 • U heeft geen betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar die u nu heeft 
Het pakket

Deze verzekering van Univé bestaat uit

 • Een basisverzekering
 • Een aanvullende verzekering met tanddekking in één

U kunt kiezen uit twee pakketten: met of zonder verzekering voor het eigen risico.

U kunt het aanbod van Univé bekijken via www.gezondverzekerd.nl. Kies de gemeente Diemen. U kunt hier ook het pakket van Univé vergelijken met de zorgverzekering die u nu heeft. U kunt ook informatie over de pakketten krijgen bij Univé zelf. Kijk op deze website of bel met Univé, telefoonnummer 0800 023 4763.

Meedoen met de collectieve zorgverzekering

U kunt online een aanvraag doen. 

Let op: Vraag de verzekering op tijd aan. Dat kan alleen tot en met 31 december 2023.

De gemeente Diemen controleert of u aan de collectieve zorgverzekering kunt meedoen.

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Wij sturen uw gegevens door aan Univé. U ontvangt dan van Univé een nieuwe polis.
 • Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan bellen wij u vóór 1 januari 2024 op, zodat u nog  vóór 1 januari 2024 een andere zorgverzekeraar kunt kiezen. 

Vindt u online de aanvraag doen moeilijk? Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen. Anders kunt u contact opnemen met de minimaconsulent van team Sociale Zaken, telefoonnummer (020) 31 44 888. Dit kan:

 • Dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur
 • Maandag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur 

U kunt uw vragen ook per mail stellen via socialezaken@diemen.nl. Zet daarin uw naam, telefoonnummer en als onderwerp ‘zorgverzekering’. Dan bellen wij u terug.

Overstappen
 • Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en wilt u overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Univé? Dan kan dat alleen tot en met 31 december 2023.
 • Bent u al verzekerd bij Univé en wilt u meedoen aan de collectieve zorgverzekering? Dan kunt u tijdens het hele kalenderjaar overstappen.
Gebruikt u de collectieve zorgverzekering al?

Unive heeft u in november een nieuwe polis 2024 gestuurd

 • Als u niets wilt veranderen, hoeft u niets te doen.
 • Als u van pakket wilt wisselen, regel dat vóór 31 december 2023. Dan heeft u de polis op tijd in huis.
 • Wilt u een andere verzekering aanvragen, dan kunt u de collectieve zorgverzekering stopzetten.
Vragen

Heeft u nog vragen over de collectieve zorgverzekering? Belt u dan (020) 31 44 888 en vraag naar de minimaconsulent van team Sociale Zaken. Dit kan:

 • Dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur
 • Maandag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur 

U kunt uw vragen ook per mail stellen via socialezaken@diemen.nl. Zet daarin uw naam, telefoonnummer en als onderwerp ‘zorgverzekering’. Dan bellen wij u terug.

Inkomen en eigen geld
Gezinssituatie Leeftijd Maximaal netto inkomen per maand (120%) Maximaal netto inkomen per maand (130%) Mijn spaargeld is lager dan:
Gehuwd/samenwonend 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 2085,62 € 2259,43 € 15.210,00
Alleenstaande/alleenstaande ouder 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 1459,94 € 1581,61 € 7.605,00
Gehuwd/samenwonend AOW gerechtigde leeftijd € 2212,32 € 2396,68 €15.210,00
Alleenstaande/alleenstaande ouder AOW gerechtigde leeftijd € 1629,19 € 1764,96 € 7.605,00