Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een financiele bijdrage voor inwoners tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die 3 jaar of langer moeten rondkomen van een laag inkomen.

Inkomen

Heeft u al lange tijd een inkomen op bijstandsniveau? En komt er geen verbetering in uw situatie? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag is een aanvulling op uw inkomen. U kunt de toeslag eenmaal per 12 maanden aanvragen. Heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag dan bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. U kunt het geld gebruiken om spullen te kopen die u anders moeilijk kunt betalen. Dat kan bijvoorbeeld een koelkast of een televisie zijn.
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente betaalt het bedrag in 1 keer uit.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Diemen.
  • U bent 21 jaar of ouder, maar heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
  • U bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen ook mee.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U heeft geen recht op de individuele inkomenstoeslag als u in de afgelopen drie maanden een opleiding of studie volgt of heeft gevolgd waarbij u recht had op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet op de studiefinanciering (WSF).

Contact

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 11:00 uur via telefoonnummer (020) 31 44 888. U mag ook een e-mail sturen met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp “Individuele inkomenstoeslag”. Dan nemen wij contact met u op.