Brede ondersteuning toeslagenaffaire

Duizenden ouders in het hele land zijn getroffen door de problemen rond de kinderopvangtoeslag. Zij kunnen rekenen op compensatie van de Belastingdienst/Toeslagen, die het ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ heeft opgezet om de fouten te herstellen. Maar dat is niet altijd voldoende.

Bij een aantal gedupeerden zijn ook problemen ontstaan op het gebied van schulden, inkomen, wonen, zorg of opvoeden van de kinderen. Als mensen zich melden, kan de gemeente ondersteuning bieden in de vorm van praktische hulp en advies. 

Meld u aan

Voor zover bekend zijn er in Diemen zeker 120 gedupeerden die zich hebben aangemeld bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de gemeente Diemen gemachtigd om deze gedupeerden te benaderen. Gedupeerden bepalen zelf of zij hulp willen van de gemeente. Dat is niet verplicht. De gemeente roept daarom gedupeerde inwoners die extra steun kunnen gebruiken op om zelf contact op te nemen via onze casusregisseur toeslagenaffaire.

Verschillende vormen van ondersteuning zijn beschikbaar voor inwoners van Diemen. Gedupeerden van de toeslagenaffaire worden na aanmelding bij de casusregisseur toeslagenaffaire doorgeleid naar de meest passende vorm van ondersteuning. 

Ondersteuning van de gemeente heeft geen invloed op de compensatie die gedupeerden van de Belastingdienst/Toeslagen krijgen.  

Contact opnemen

De gemeente vraagt nadrukkelijk aan de gedupeerden die zich nog niet hebben gemeld bij de Belastingdienst, dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan telefonisch via: 0800-2 358 358 (gratis).

Inwoners van Diemen die extra hulp van de gemeente wensen, kunnen telefonisch contact opnemen met de casusregisseur toeslagenaffaire. U kunt van maandag, dinsdag, woensdagochtend of vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer (020) 31 44 848 of (06) 17336900. U kunt dan vragen naar Anouk van Hulssen. U kunt ook een e-mail sturen naar anouk.van.hulssen@diemen.nl.