Andere vormen van hulp en ondersteuning

De Gemeente Diemen kan u op verschillende manieren ondersteuning bieden als u geldproblemen heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende vormen van hulpverlening.

Startpunt Geldzaken

Juist nu belangrijk: krijg meer grip op uw geldzaken!

De coronacrisis is voor veel mensen heel ingrijpend. Het kan zijn dat uw geldzaken er ineens heel anders uitzien. Bijvoorbeeld dat u plotseling geld te kort komt door de coronacrisis. Grote veranderingen, zoals wegvallende inkomsten, hebben flinke invloed op de portemonnee. 

Het is dan soms lastig om goed overzicht te krijgen of te bewaren. De gemeente Diemen wil hier graag bij helpen. 
In samenwerking met het Nibud is Startpunt Geldzaken beschikbaar gesteld voor alle inwoners van Diemen. Op deze website kunt u anoniem geldplannen invullen en ontvangt u tips, zodat u meer grip krijgt op uw geld. De geldplannen helpen om meer uit uw geld te halen.

Er zijn verschillende geldplannen zoals:

  • Geldplan Beter Rondkomen
  • Geldplan Rondkomen met kinderen
  • Geldplan Kom uit je geldzorgen

Zo zijn er op dit moment acht verschillende geldplannen die u in kunt invullen om meer grip te krijgen op uw geld. Kijk snel op de website Startpunt Geldzaken

Vroeg Eropaf door MaDi

Geldzorgen zijn heel vervelend. Helemaal als u er zelf geen oplossing voor kunt vinden. Het doel van de Vroeg Eropaf aanpak is om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. In Diemen werken verschillende organisaties en de MaDi samen om mensen te helpen, die om wat voor reden dan ook betalingsachterstanden hebben. Daarom neemt de MaDi (maatschappelijke dienstverlening Diemen) contact op met mensen die openstaande rekeningen hebben. We doen dit om te voorkomen dat financiële problemen erger worden en om mensen op tijd door te kunnen sturen naar hulp als dit nodig is. Verschillende organisaties geven aan de MaDi door als er op een adres een betalingsachterstand is ontstaan bij:

  • Woningbouwcorporatie (huur)
  • Zorgverzekering (zorgpremie)
  • Nutsbedrijf (gas en elektra)
  • Gemeentebelasting
  • Waternet

De Vroeg Eropaf-medewerker zoekt mensen actief op. Door bijvoorbeeld op huisbezoek te gaan. Een medewerker van MaDi uit het Team Vroeg Eropaf helpt u graag om weer grip op uw financiën te krijgen. Als u dit een goed idee vindt, maakt hij of zij een afspraak voor een gesprek. De Vroeg Eropaf-hulpverlener kijkt ook altijd naar de oorzaak van financiële problemen, omdat u misschien ook hulp kunt gebruiken op andere vlakken van uw leven.

Op deze manier komen mensen met beginnende schulden eerder in beeld en wordt hun gratis hulp aangeboden. Deze hulp is vrijwillig en mensen zijn altijd vrij om hulp te weigeren.

Wacht niet te lang en neem contact op met de schuldhulpconsulenten van de MaDi. U kunt elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur bellen naar (020) 31 44 888 en vragen naar de schuldhulp consulent. Samen kunt u kijken wat in uw situatie nodig is om weer grip te krijgen op uw geld. Wacht niet te lang, de hulp van de MaDi is gratis.

Formulierenbrigade

MaDi coördineert ook de formulierenbigrade (hulp bij het invullen van formulieren) en de postsorteerdienst (hulp bij het ordenen van post). De Formulierenbrigade en de Postsorteerdienst
worden uitgevoerd door geïnstrueerde vrijwilligers.

Open de link voor meer informatie over de schuldhulpverlening van de MaDi.

Humanitas Budget Coach

Humanitas helpt u graag om uw (financiële) administratie op orde te brengen. Heeft u moeite om overzicht te bewaren in uw administratie? Dan kan een vrijwilliger van Humanitas u helpen. Een vrijwilliger geeft u tijdelijke hulp bij uw administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden. Kijk voor meer informatie op de website van Humanitas.

Voedselbank

De voedselbank is er voor alle mensen die (tijdelijk) te weinig geld hebben om genoeg boodschappen te doen. Daarnaast kan de voedselbank tijdens een intake gesprek met u bekijken of andere hulp zoals schuldhulpverlening gewenst is in uw situatie. U staat er niet alleen voor. Kijk voor meer informatie op de website van Voedselbank Diemen.

Stichting Welzijn Diemen

Bij Stichting Welzijn Diemen kan je terecht voor ondersteuning op het gebied van welzijn.

  • Via het Leef en leerpunt Diemen kun je ondersteuning krijgen bij het omgaan met de computer of het beter leren van de Nederlandse taal. Het leef en leerpunt in buurthuis ’t Kruidvat is er voor alle vragen rondom computervaardigheden, leesvaardigheden en rekenen & budgetteren.
  • Via Diemen voor elkaar kan je je hulpvraag stellen en in contact komen met een vrijwilliger.

Kijk voor meer informatie over de verschillende hulpmogelijkheden op de website Welzijn Diemen.