Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand?

De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. Bijzondere bijstand is geld voor bijzondere en belangrijke kosten. U kunt misschien bijzondere bijstand krijgen voor bijvoorbeeld een bril of huisraad.

  • U heeft een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm.
  • U heeft weinig spaargeld.
  • Zit u boven de 130%, dan kunt u misschien toch bijzondere bijstand krijgen.

Hoe vraagt u recht op bijzonder bijstand aan? 

Op de website antwoord op bijstand vindt u meer informatie en formulieren om een aanvraag in te dienen. 

BerekenUwRecht

Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig spaargeld? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Met het programma BerekenUwRecht kunt u zelf snel, makkelijk en anoniem  nagaan of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente Diemen. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

De regelingen van de gemeente Diemen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u werkt, in loondienst of als zelfstandige, heeft u er misschien recht op.

BerekenUwRecht

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur, maar ook via de mail.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  socialezaken@diemen.nl