Geld inzamelen

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt ieder jaar een collecterooster op. Grote landelijk collecterende fondsen krijgen een periode toegewezen waarin zij geld mogen inzamelen.

U kunt uitsluitend een vergunning krijgen in een vrije periode die niet is gereserveerd voor de grote landelijke collecterende fondsen. Controleer dus vooraf de vrije periode op het collecterooster

Wanneer mag u geld inzamelen?  

 • Collectebussen moeten verzegeld zijn
 • U moet een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen
 • Collectedagen maandag tot en met zaterdag van 9:00 – 21:00 uur
 • U mag niet op zon- en feestdagen collecteren
 • De vergunning is maximaal één week geldig
 • Vanaf 14 jaar mag worden gecollecteerd 

Hoe dient u een aanvraag in? 

U kunt op de volgende website de aanvraag voor een collectevergunning indienen. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Vergunningen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl