Schip afmeren

Iedere inwoner van Diemen met een huurovereenkomst voor 1 tot 56 ligplaatsen die wij als gemeente verhuren, komt in aanmerking voor een ligplaatsvergunning voor de overeengekomen plek. Zonder huurovereenkomst voor een van de ligplaatsen kan er niet in aanmerking worden gekomen voor een ligplaatsvergunning.

U vraagt een huurovereenkomst aan bij de gemeente, afdeling Grondzaken/team Projecten. 

Een huurovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en ligplaatshouder. Een ligplaatsvergunning is een publiekrechtelijke vergunning, waarmee de huurder gerechtigd is zijn/haar boot te mogen afmeren op de gehuurde plek.

Voor de ligplaatsen in het verbindingskanaal in de wijk plantage de Sniep geldt een wachtlijst. Voor woonarken wordt er geen ontheffing verleend. U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Daar heeft u een ontheffing voor nodig. 

Wanneer mag uw schip afmeren? 

 • Er is geen overlast voor omwonenden.
 • Er is geen gevaar voor het milieu.
 • De plek is geschikt voor het aanleggen van uw boot.

Overlast bij aanmeren

Op de Venserkade mag men 3 keer 24 uur aanmeren. Als u hier overlast van ervaart of boten langer liggen dan de toegestane termijn, dan kunt u dit melden bij Waternet

Hoe vraagt u een ontheffing voor het afmeren van een schip aan? 

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk soort schip het is
  • hoe groot het schip is
  • waar u het schip precies wilt afmeren
  • waarom u het schip wilt afmeren
  • wanneer u het schip wilt afmeren
  • hoe laat u het schip wilt afmeren

Ontheffing schip afmeren

Wanneer krijgt u reactie op uw aanvraag? 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe maakt u bezwaar en beroep? 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Vergunningen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl