Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Vaststelling subsidie

Subsidies van meer dan € 5.000,- moeten, na het jaar van toekenning, verantwoord worden. De gemeente bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt de vaststelling van het subsidiebedrag plaats.

U moet hiervoor een aanvraag tot vaststelling en een eindrapportage indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u hebt ontvangen.