Verkeersontheffing, aanvraag

Een verkeersontheffing is een uitzondering op de regels. Bij een aanvraag wordt eerst gekeken wat er mogelijk is binnen de normale situatie. 

Wanneer mag u een ontheffing aanvragen? 

  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig. 

Aanvraag verkeersontheffing 

Wanneer krijgt u een reactie op uw aanvraag? 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe maakt u bezwaar en beroep? 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. 

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Vergunningen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl