Vuurwerk opslaan of verkopen

 

Wilt u vuurwerk opslaan? Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u een verkoopvergunning nodig. Onder het kopje Aanpak kunt u met Digid of Eherkenning een verkoopvergunning voor de verkoop van vuurwerk aanvragen.

Aanvragen verkoopvergunning vuurwerk

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Onder het kopje AANPAK kunt u met Digid of Eherkenning een verkoopvergunning aanvragen voor de verkoop van vuurwerk.

Opslaan vuurwerk

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' bij Infomil.

Slaat u meer dan 10.000 kilo vuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Meer informatie leest u bij 'Vuurwerk afsteken'. 

De gemeente besluit binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een vergunning aan voor de verkoop van vuurwerk.

 

Logo DigiDAanvraag verkoop consumentenvuurwerk 

Logo eHerkenningAanvraag verkoop consumentenvuurwerk 

Omgevingsvergunning milieu:

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding:

Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Verkoopvergunning:

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Dit jaar mag u geen vuurwerk aan consumenten verkopen.

Komt u hierdoor als verkoper financieel in de problemen? Maak gebruik van de regelingen uit het steunpakket, zoals de TVL- en de NOW-regeling.