Kandidatenlijsten en lijstnummering gemeenteraadsverkiezingen

In de zitting van het centraal stembureau van de gemeente Diemen op 4 februari 2022 zijn besluiten genomen over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

De kandidatenlijsten zijn op 31 januari 2022 ingeleverd door de politieke partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen. Op 1 februari 2022 zijn alle stukken onderzocht door het centraal stembureau en vervolgens ter inzage gelegd.

Op 4 februari 2022 besliste het centraal stembureau na onderzoek van alle stukken en met in achtneming van de Kieswet dat de ingeleverde kandidatenlijsten zijn goedgekeurd en dat alle daarop voorkomende kandidaten gehandhaafd kunnen blijven. Ook is besloten dat de aanduidingen van de politieke groeperingen gehandhaafd kunnen blijven.

Verder heeft het centraal stembureau de lijstnummering voor de verkiezingen als volgt vastgesteld:

1.            GROENLINKS
2.            D66
3.            VVD
4.            Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
5.            Ouderenpartij Diemen
6.            Onafhankelijke Partij Diemen
7.            Ons Diemen

Er zijn tegen deze besluiten geen bezwaren ingediend. Het proces-verbaal van de zitting en de vastgestelde kandidatenlijsten liggen vanaf 4 februari 2022 in het gemeentehuis ter inzage bij het Team Verkiezingen.

Proces verbaal met de kandidatenlijsten en de lijstnummering