Hoe worden de stemmen geteld?

Op 22 november om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Tellen van de stemmen

Op woensdag 22 november na 21:00 wordt alleen een voorlopige telling op lijstniveau verricht. Het gemeentelijk stembureau verricht de volgende dag de definitieve telling van de stemmen (per lijst en per kandidaat).

Bijzonderheden

Van de volgende stembureaus vindt de telling op woensdagavond plaats op een andere locatie:

  • Keet Harmonielaan(NS station Diemen) wordt geteld op het gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB.
  • Keet Biesbosch wordt geteld op het gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB
  • Ourcampus Amsterdam Diemen Lounge & Garden wordt geteld in het sportcentrum Duran. Ouderkerkerlaan 10, 1112 BE. 

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen op lijstniveau?

De dag na de stemming is er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau op het gemeentehuis. De zitting start om 09:00 tijdens deze openbare zitting worden de stemmen per lijst en per kandidaat geteld. Door alle stemmen van de stembureaus in het gemeentehuis te tellen, kunnen wij meer controles uitvoeren. Na de telling door het gemeentelijk stembureau worden de stemtotalen op gemeentelijk niveau vastgesteld. Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken.

Na de telling van het gemeentelijk stembureau op lijst-kandidaat niveau worden de processen-verbaal gepubliceerd op de website.

Regels bij het tellen van de stemmen

Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen. Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.