Uitslag gemeenteraadsverkiezingen definitief

Vorige week waren de gemeenteraadsverkiezingen. In een openbare zitting heeft het hoofd- c.q. centraal stembureau in Diemen de uitslag definitief vastgesteld.

Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 24.319. Er zijn 10.680 geldige stemmen uitgebracht, 31 blanco stemmen en 42 ongeldige stemmen.
Het bijgaande proces verbaal geeft de definitieve uitslag. Het proces verbaal is te bekijken via de volgende link

De zetelverdeling is als volgt:

Groenlinks 5 zetels
D66 4 zetels
VVD 3 zetels
Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 3 zetels
Ouderenpartij Diemen 2 zetels
Onafhankelijke Partij Diemen 2 zetels
Ons Diemen 4 zetels 


Rekeninghoudend met voorkeurstemmen zijn de gekozen kandidaten:
Advokaat, W. (Wim)
Bouwhuis, E. (Egbert)
Geerts, F.W. (Frank)
den Heijer, E.S. (Evert)
de Jong, J. (Jeffrey)
Klaasse, J.D.W. (Jeroen)
Kuilman, S. (Sofie)
van Marion, A.R. (Angelique)
Moors, N.C.F. (Nikki)
Muijs, S.E. (Sarie)
Poelwijk, R. (Rick)
Prins, J. (Hans)
Prins, P.A. (Peter)
Ramautarsing, O.U. (Onitcha)
van ‘t Riet, H. (Hilda)
Sikkes-van den Berg, M.A. (Matthijs)
Sikking, J.G.M. (Jan)
de Smalen, A.M. (Anne Marie)
Timmer, E.H. (Bert)
Veenboer, M. (Mila)
Voermans, V.A. (Veerle)
Wielage, B.H.M. (Brigitte)
Yildiz-Kaya, Y (Yeliz)
 

Controle bestanden Kiesraad

De Kiesraad heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken twee controleprotocollen opgesteld. Met deze controleprotocollen wordt nagegaan of de programmatuur OSV naar verwachting heeft gefunctioneerd.
Aan de hand van het controle protocol optellingen OSV2020 wordt gecontroleerd of de stemaantallen per partij die in de stembureaus zijn vastgesteld, overeenkomen met de aantallen die zijn opgeteld in de software OSV2020.  Dit gebeurt op basis van een steekproef van drie lijsten, dit wordt bepaald door het CBS. Hieronder zijn de twee verslagen hiervan in te zien: