Mag ik stemmen?

De verkiezingen van het Europees Parlement zijn op 6 juni 2024. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door de inwoners van de Europese Unie. U stemt op de Nederlandse leden van het parlement.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de inwoners uit de lidstaten op Europees niveau.

Wie mag stemmen?

U mag in Nederland stemmen voor het Europees Parlement als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.
  • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024.

Kan ik als niet-Nederlandse EU-burger stemmen in Nederland?

Als u inwoner bent van de gemeente Diemen, heeft u tot dinsdag 23 april 2024 de tijd gehad om u digitaal of schriftelijk te laten registreren als kiezer. Verzoeken ontvangen na deze datum kunnen voor deze verkiezing niet in behandeling worden genomen.

In het land van herkomst stemmen?

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Diemen.