Uitslag gemeenteraadsverkiezing in detail

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen van gemeente Diemen geweest.

De voorlopige uitslag kunt u in Model N11 terug lezen:

20220316_GR22_N11_1

De gedetailleerde uitslag is ook in een Excelbestand te bekijken. Het bestand kun je bekijken via de volgende link

Op maandag 21 maart wordt om 10:00 uur de uitslag definitief door het centraal stembureau vastgesteld. De uitslag wordt bekend gemaakt bekendgemaakt in een openbare zitting in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen.

Deze zitting is openbaar en bij te wonen. De zitting wordt tevens om 10:00 uitgezonden via een livestream op internet, via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad. De livestream kunt u vinden via de volgende link. Tijdens de zitting kunt u bezwaren indienen via het telefoonnummer 06-25661436.

Waarneming beperkt toegankelijke stemlokalen

Op dinsdag 15 maart 2022 bestond voor bewoners en personeelsleden van de zorgcentra De Diem en Berkenstede de extra mogelijkheid om daar te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij die stemlokalen heeft een waarnemer het verloop beoordeeld. Zijn bevindingen worden hieronder gepubliceerd.
De waarnemer heeft voor geen van beide locaties bezwaar aangetekend tegen het verloop. Bij de locatie De Diem zijn tijdens de zittingsperiode ook geen bijzonderheden geconstateerd; bij Berkenstede zijn enkele bijzonderheden opgemerkt, die direct zijn opgelost.

20220316_GR22_D_3
20220316_GR22_D_10