Huisvestingsvergunning

Om een woning te mogen bewonen is in bepaalde gevallen een huisvestingsvergunning nodig. Zo zorgt de gemeente Diemen ervoor dat goedkope- en middeldure woningen terecht komen bij de mensen voor wie deze woningen bedoeld zijn. Op deze pagina leest u wanneer u een huisvestingsvergunning nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Ik ga een sociale huurwoning huren. Heb ik een huisvestingsvergunning nodig? 

Huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan hoeft u niets te doen. De woningcorporatie verzorgt de huisvestingsvergunning. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij uw verhuurder. 

Ik ga een middeldure huurwoning huren of verhuren. Heb ik een huisvestingsvergunning nodig? 

Huurt u van een andere verhuurder, bijvoorbeeld via een particulier, of via een verhuurmakelaar? Of gaat u zelf een woning verhuren? Dan heeft u mogelijk een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u samen met uw verhuurder aan. 

Een huisvestingsvergunning is nodig voor sociale huurwoningen en voor woningen die zijn bestemd als middeldure huurwoningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld woningen waarop de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019 van toepassing is. Meestal gaat het om nieuwbouwwoningen. 

Bij sociale- en middeldure huurwoningen gaat het om woningen met een kale huurprijs tot maximaal € 763,47 per maand (sociale huur – prijspeil 2022), of een kale huurprijs tot maximaal € 1.067,44 (middeldure huur – prijspeil 2022). Is de huurprijs hoger dan € 1.067,44 dan heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. 

De huisvestingsvergunning is verbonden aan zowel het adres als aan de bewoners. Deze vergunning kan niet worden overgedragen. Indien er iets wijzigt in de situatie moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de toelichting bij de Huisvestingsverordening 2022 en in de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019

Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij uw verhuurder. Komt u er samen niet uit, neem dan contact met ons op via info@diemen.nl.

Uitzonderingen huisvestingsvergunning 

Niet in alle gevallen is een huisvestingsvergunning nodig. Een huisvestingsvergunning is bijvoorbeeld niet nodig in de volgende situaties: 

  • U bewoont een onzelfstandige woonruimte (een kamer) of u huurt van een hospita;
  • U bewoont een woonschip;
  • De Leegstandswet is van toepassing;
  • U bewoont een woning die is aangemerkt als studentenwoning;
  • De gemeente Diemen heeft u (schriftelijk) laten weten dat u geen huisvestingsvergunning nodig heeft.

Welke voorwaarden gelden er?

Een huisvestingsvergunning kan worden gegeven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Algemeen
Allereerst gelden er algemene regels voor het verlenen van een huisvestingsvergunning. 

  • U bent minimaal 18 jaar oud;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U gaat de woning daadwerkelijk in gebruik nemen.

Inkomen
Voor het gebruik van sociale- en middeldure huurwoningen is er een maximaal inkomen van het huishouden vastgesteld. Voor woningen met een sociale huurprijs mag uw huishoudinkomen maximaal € 45.014,- per jaar zijn (prijspeil 2022). Voor woningen met een middeldure huurprijs is dat maximaal € 67.521,- per jaar (prijspeil 2022). Is uw inkomen hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor de woningen die zijn aangewezen als sociale- of middeldure huurwoningen. 

Regels
In sommige gevallen gelden er ook passendheidscriteria. Dat wil zeggen dat woningen die zijn bedoeld voor een bepaalde doelgroep, ook met voorrang moeten worden aangeboden aan die doelgroep. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om jongerenwoningen, seniorenwoningen, rolstoelwoningen, woningen die geschikt zijn voor mensen met een medische beperking, of woningen groter dan 70m². Huurt u een woning van een woningcorporatie? Soms kunnen er aanvullende voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van binding aan de gemeente Diemen. Uw verhuurder kan u daar meer informatie over geven. 

Meer informatie vindt u in de toelichting bij de Huisvestingsverordening Diemen 2022 en in de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019

Huisvestingsvergunning aanvragen 

Wilt u een huisvestingsvergunning aanvragen? Binnenkort volgt hier een link. Via deze pagina kunt u ook een vergunning aanvragen.