Huisvestingsvergunning

De gemeente Diemen zorgt ervoor dat sociale huur- en middeldure woningen terecht komen bij de mensen voor wie deze woningen bedoeld zijn. Op deze pagina leest u wanneer u een huisvestingsvergunning nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen.


Huurt u een woning van een woningcorporatie? 

Dan hoeft u niets te doen. De woningcorporatie verzorgt de huisvestingsvergunning. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij uw verhuurder. 
Een sociale huurwoning heeft een huurprijs van maximaal € 808,06 (prijspeil 2023).


Ik ga een middeldure huurwoning huren of verhuren.

Gaat u een woning huren via een particulier, of via een verhuurmakelaar? Of gaat u zelf een woning verhuren? Dan heeft u mogelijk een huisvestingsvergunning nodig. 
Een huisvestingsvergunning is nodig voor woningen waarop de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019 van toepassing is, hier gaat het meestal om nieuwbouwwoningen. 
De kale huurprijs van een middeldure huurwoning is;

 • Hoger dan € 808,06 en maximaal € 1.129,78 (prijspeil 2023). 
 • Bij een hogere huurprijs dan € 1.129,78 (prijspeil 2023) heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. Deze woningen vallen in het hogere huursegment.

De huisvestingsvergunning is verbonden aan het adres en aan de bewoners waarvoor deze is afgegeven. Deze vergunning kan niet worden overgedragen. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de toelichting bij de Huisvestingsverordening 2022 en in de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019
Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij uw verhuurder. Komt u er samen niet uit, neem dan contact met ons op via info@diemen.nl.


Uitzonderingen huisvestingsvergunning 

Niet in alle gevallen is een huisvestingsvergunning nodig. Een huisvestingsvergunning is bijvoorbeeld niet nodig in de volgende situaties: 

 • U bewoont een onzelfstandige woonruimte (een kamer) of u huurt van een hospita;
 • U bewoont een woonschip;
 • De Leegstandswet is van toepassing;
 • U bewoont een woning die is aangemerkt als studentenwoning;
 • De gemeente Diemen heeft u (schriftelijk) laten weten dat u geen huisvestingsvergunning nodig heeft.


Welke voorwaarden gelden er?

Een huisvestingsvergunning kan worden gegeven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Algemeen
Er gelden algemene regels voor het verlenen van een huisvestingsvergunning. 

 • U bent minimaal 18 jaar oud;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U gaat wonen in de woning.


Inkomen
Voor het gebruik van sociale- en middeldure huurwoningen is er een maximaal inkomen van het huishouden vastgesteld;

 • Voor sociale huurwoningen is uw huishoudinkomen maximaal € 48.625,- per jaar (prijspeil 2023).
 • Voor middeldure huurwoningen verdient u minimaal € 48.625 en maximaal € 72.937,50 per jaar (prijspeil 2023). 
 • Is uw inkomen hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor woningen die zijn aangewezen als sociale- of middeldure huurwoningen.


Regels
In Diemen zijn er woningen bestemd voor een bepaalde doelgroep. Iemand krijgt met voorrang een woning aangeboden wanneer diegene aan de passendheiscriteria (voorrangsregeling) voldoet. Denk hierbij aan;

 • Jongerenwoningen; 
 • Seniorenwoningen;
 • Rolstoelwoningen; 
 • Woningen die geschikt zijn voor mensen met een medische beperking; 
 • of woningen groter dan 70m².


Huurt u een woning van een woningcorporatie? Soms kunnen er aanvullende voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van binding aan de gemeente Diemen. Uw verhuurder kan u daar meer informatie over geven. 


Meer informatie vindt u in de toelichting bij de Huisvestingsverordening Diemen 2022 en in de verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019. 

Huisvestingsvergunning aanvragen 

Wilt u een huisvestingsvergunning aanvragen? Dan dient u het gemeentelijke aanvraagformulier te gebruiken. Dit formulier kunt u hier downloaden.