Inschrijven voor een sociale huurwoning

Als u op zoek bent naar een huurwoning, kunt u zich inschrijven als woningzoekende. U maakt dan kans op een sociale huurwoning. Deze woonruimte is vooral bedoeld voor mensen tot een bepaald inkomen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning? 

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
  • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
  • Voor de meeste sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens:
    • Woont u alleen? Dan mag uw inkomen maximaal € 44.035 (2023) / € 47.699 (2024) zijn.
    • Wonen er meer mensen in uw huis? Dan mag uw inkomen € 48.625 (2023) / € 52.671 (2024) zijn.

U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in de gemeente Diemen verdeelt.

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens? Neem dan contact op met de verhuurorganisatie.

Moet u betalen voor een inschrijving? 

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.

Hoe schrijft u zichzelf in? 

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven bij www.woningnet.nl.   

Wilt u meer informatie? 

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Wonen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl