Hof van Saan

Op de locatie aan de Weesperstraat, waar vroeger Saan was gevestigd, zijn plannen om het terrein om te vormen tot een woningbouwlocatie onder de naam ‘Hof van Saan’. De familie Saan heeft hiervoor een plan ingediend. Het plan wordt nu verder ontwikkeld.

Ruimtelijke randvoorwaarden

De eerste stap voor het verder ontwikkelen van het plan, zijn de ruimtelijke randvoorwaarden. Op donderdag 27 mei 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze randvoorwaarden. U kunt de toegankelijke versie van de ruimtelijke randvoorwaarden hier nalezen.
De ruimtelijke randvoorwaarden geven de punten aan die de gemeente belangrijk vindt bij het ontwikkelen van woningen op deze locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal woningen, het aantal parkeerplaatsen, het percentage betaalbare huur, het inrichten van de openbare ruimte en andere zaken.

Bestemmingsplan

De volgende stap in het ontwikkelen van deze locatie, is het maken van een bestemmingsplan. Alle reacties op de ruimtelijke randvoorwaarden worden hierin meegewogen. Het kan dan ook betekenen dat u niet direct een brief ontvangt met onze reactie. Het veranderen van het bestemmingsplan op deze plek is nodig voor het kunnen bouwen van woningen. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de procedure rondom het bestemmingsplan start. Wij houden u op de hoogte.


Historische foto Saan (Bron: saan.nl)

Hof van Saan 2

Meer informatie

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de initiatiefnemer: het Hof van Saan. Hierop vindt u onder ander onder meer de eerste schetsen van het plan.

Wilt u informatie over het proces rondom dit project, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer E, Roest, projectmanager.