Hof van Saan

Actueel

Op 2 juni 2022 wordt een inloopavond gehouden voor Hof van Saan. Het is een inloopavond tussen 18.00 en 20.30 uur op het terrein van Saan aan de Weesperstraat. De avond staat in het teken van het bijpraten over het stedenbouwkundigplan. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de planning waaronder de procedure van het ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd. De ter inzagelegging wordt bekend gemaakt via de website en een gemeentelijke publicatie in het Diemer Nieuws.
Naar verwachting is dit voor de zomervakantie.  

De familie Saan, de huidige eigenaar van de locatie, heeft een plan ingediend bij de gemeente om het terrein om te vormen tot een woningbouwlocatie onder de naam ‘Hof van Saan’.


Historische foto Saan (Bron: saan.nl)

Ruimtelijke randvoorwaarden

De gemeente staat positief tegenover dit plan, omdat deze locatie mooie kansen biedt voor het bouwen van woningen. Het plan moet nu verder worden ontwikkeld. De eerste stap daarin, is het bepalen van de ruimtelijke randvoorwaarden voor de mogelijke woningbouw. Op donderdag 27 mei is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze randvoorwaarden. U kunt toegankelijke versie van de ruimtelijke randvoorwaarden hier nalezen.
De ruimtelijke randvoorwaarden geven de punten aan die de gemeente belangrijk vindt bij het ontwikkelen van woningen op deze locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal woningen, het aantal parkeerplaatsen, het percentage betaalbare huur, het inrichten van de openbare ruimte en andere zaken.

Uw mening laten horen 

Wij willen graag uw mening horen over deze ruimtelijke randvoorwaarden. Daarom wordt deze vanaf vrijdag 4 juni tot en met vrijdag 16 juli 2021 ter inzage gelegd. U kunt de voorwaarden online vinden op onze website (zoekwoord: ‘Saan’). Wilt u de voorwaarden liever op papier zien? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken op het gemeentehuis via het Klant Contact Centrum via telefoon 31 44 888.
U kunt uw reactie op de volgende manieren geven:

  • Een brief sturen naar: Postbus 191, 1110 AD Diemen, onder vermelding van zaaknummer 2021-050609
  • Of een e-mail sturen naar: info@diemen.nl, ook weer met het vermelden van het zaaknummer 2021-050609

Hof van Saan 2

Bestemmingsplan

De volgende stap in het ontwikkelen van deze locatie, is het maken van een bestemmingsplan. Alle reacties op de ruimtelijke randvoorwaarden worden hierin meegewogen. Het kan dan ook betekenen dat u niet direct een brief ontvangt met onze reactie. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de initiatiefnemer: het Hof van Saan. Hierop vindt u onder meer de eerste schetsen. Die geven alvast een beeld van wat het uiteindelijk ongeveer gaat worden. Het plan moet nog worden getoetst aan de Ruimtelijke Randvoorwaarden en zal nog verder worden uitgewerkt.