Nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat

Op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg (Arent Krijtsstraat 1) in het centrum van Diemen wordt een gebouw met appartementen ontwikkeld. Het gaat om 51 huurappartementen in de vrije sector. Het gebouw wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar AM. 

Start bouw

Begin 2023 wordt het terrein op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg bouwrijp gemaakt. De projectontwikkelaar verwacht vervolgens in de eerste maanden van 2023 te starten met het bouwen van de appartementen. Omwonenden in de omgeving worden door de aannemer geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden. Verwacht wordt dat het bouwen ongeveer 15 maanden duurt.

Bent u geïnteresseerd in een woning in dit appartementencomplex? Kijk dan hier voor meer informatie.

Vanwege de bouwwerkzaamheden wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast. Voetgangers worden omgeleid en voor fietsers is er een kleine omleiding met voor een veilige passage een slagboom, wanneer er bouwverkeer is.

Uitspraak Raad van State

In een eerdere fase is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 oktober 2021 het beroep op het bestemmingsplan van de Arent Krijtsstraat 1 gegrond verklaard. Daar staat tegenover dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in stand blijven.

Uitleg uitspraak

De Raad van State heeft in haar uitspraak de beroepsgronden gegrond verklaard voor de originele bezonningsstudie. Deze studie werd als onvoldoende beoordeeld. De gemeente heeft dit tijdens het beroep hersteld in een aanvullende bezonningsstudie. Deze aanvullende studie is door de Raad van State beoordeeld als voldoende om de rechtsgevolgen van de besluiten in stand te laten. De Raad van State gaat ook akkoord met het aanvullende onderzoek en de motivatie over het parkeren. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nu onherroepelijk in werking. Dat wil zeggen dat de plannen definitief vast staan. 
De projectontwikkelaar kan nu starten met het bouwen van de 51 appartementen.

Vragen

Heeft u vragen over dit project, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer K. Boers. Op dit moment kunnen we overigens nog geen informatie geven over de verhuur van de appartementen, omdat dit nog niet bekend is. Dit volgt op een later moment.