Nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat

Op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg (Arent Krijtsstraat 1) in het centrum van Diemen wordt een gebouw met appartementen ontwikkeld. Het gaat om 51 huurappartementen in de vrije sector. Het gebouw wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar AM. 

Start bouw

In de laatste maanden van 2022 wordt het terrein op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg bouwrijp gemaakt. De projectontwikkelaar verwacht te kunnen starten met het bouwen van de appartementen in de eerste maanden van 2023. Van te voren worden omwonenden in de omgeving door AM geïnformeerd over de start van de bouwwerkzaamheden. Verwacht wordt dat het bouwen ongeveer 15 maanden duurt afhankelijk van de situatie.

Uitspraak Raad van State

In een eerdere fase is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 oktober 2021 het beroep op het bestemmingsplan van de Arent Krijtsstraat 1 gegrond verklaard. Daar staat tegenover dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in stand blijven.

Uitleg uitspraak

De Raad van State heeft in haar uitspraak de beroepsgronden gegrond verklaard voor de originele bezonningsstudie. Deze studie werd als onvoldoende beoordeeld. De gemeente heeft dit tijdens het beroep hersteld in een aanvullende bezonningsstudie. Deze aanvullende studie is door de Raad van State beoordeeld als voldoende om de rechtsgevolgen van de besluiten in stand te laten. De Raad van State gaat ook akkoord met het aanvullende onderzoek en de motivatie over het parkeren. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nu onherroepelijk in werking. Dat wil zeggen dat de plannen definitief vast staan. 
De projectontwikkelaar kan nu starten met het bouwen van de 51 appartementen.

Vragen

Heeft u vragen over dit project, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer K. Boers. Op dit moment kunnen we overigens nog geen informatie geven over de verhuur van de appartementen, omdat dit nog niet bekend is. Dit volgt op een later moment.