Rietschuurhof

Actueel

Werkzaamheden

We beginnen binnenkort met het voorbereiden van het bouwterrein. In maart worden waar nodig bomen en struiken gekapt en verplaatst. Ook wordt het terrein ingemeten. Vanaf half mei worden verdere voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het bouwterrein.

Keuze bouwer

Voor de bouw van de woningen vragen we woningcorporaties om met een goed plan te komen. We zijn van plan om in de zomer een keuze te maken uit de plannen. Het ontwerpen van De Rietschuurhof en de vergunningsprocedure zal daarna nog zeker een jaar duren. De oplevering van de woningen wordt in 2026 verwacht.

Inleiding 

Het gebouw ‘De Rietschuur aan de Kriekenoord 7 in Diemen is gebouwd in 1952 en ontworpen door architect Frank van Klingeren.  Het is nog een van de weinig nog overgebleven gebouwen van de architect en herbergt ook een kunstwerk van schilder Pierre van Soest.

kunstwerk Rietschuur

Sinds 2018 is het dan ook een gemeentelijk monument. De gemeente wil de Rietschuur en het terrein ontwikkelen tot een plek waar woningen gebouwd gaan onder de naam ‘Rietschuurhof’.  

Rietschuur

Rietschuurhof

De Rietschuurhof moet een plek worden voor actieve senioren (65+). In het hof komen ongeveer 45 woningen. Het gaat om 35 appartementen en tien woningen. Het wordt een mix van sociale en middeldure huurwoningen en vrij sector huur/koopwoningen.  De Rietschuurhof wordt een combinatie van traditionele hofjes van vroeger en nabuurschap in de buurt. Ook komt een gezamenlijke tuin. Verder wordt ook monumentale waarde van de Rietschuur bewaard. Hierin worden we onder andere geadviseerd door de Historische Kring Diemen. In het programma van eisen heeft de gemeente de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling opgesteld. Het programma van eisen is via de volgende link  te vinden. 

Planning

Op dit moment moet het plan nog verder worden uitgewerkt. Ook moeten we een partij vinden die de Rietschuurhof gaat ontwikkelen. Als alles volgens planning verloopt, kan de Rietschuurhof in 2026 gerealiseerd zijn. 

Blijf op de hoogte

We begrijpen dat in deze lastige woningmarkt elk nieuwbouwproject interessant is, maar we kunnen nu nog niks melden over het inschrijven voor woningen en andere zaken. Wilt u wel op de hoogte blijven over de voortgang van dit project, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl ,onder vermelding van zaaknummer 2022-020028.

Zodra meer informatie duidelijk is, gaan we werken met een nieuwsbrief met de actuele stand van zaken. We zullen dan iedereen die zich heeft aangemeld opnieuw benaderen of zij de nieuwsbrief willen ontvangen.