Rietschuurhof

Actueel

Update oktober 2023

In 2022 is het programma van eisen voor de Rietschuurhof in Diemen vastgesteld. Hierin staan de eisen van de gemeente waar het plan van de Grote Rietschuur en omgeving aan moeten voldoen. 

Gesprekken met de woningcorporaties over de verkoop van de grond hebben helaas nog niet tot afspraken geleid. De woningcorporaties hebben aangegeven dat ze nog steeds dit plan willen bouwen, maar dat het plan door de hoge eisen en de huidige marktomstandigheden op dit moment niet uitvoerbaar is. Daarom kijken we nu of we onze eisen kunnen aanpassen. Dit betekent dat het maken van het plan langer gaat duren. We verwachten ongeveer een jaar vertraging, met mogelijke oplevering eind 2026. 

Inleiding 

Het gebouw ‘De Rietschuur aan de Kriekenoord 7 in Diemen is gebouwd in 1952 en ontworpen door architect Frank van Klingeren.  Het is nog een van de weinig nog overgebleven gebouwen van de architect en herbergt ook een kunstwerk van schilder Pierre van Soest.

kunstwerk Rietschuur

Sinds 2018 is het dan ook een gemeentelijk monument. De gemeente wil de Rietschuur en het terrein ontwikkelen tot een plek waar woningen gebouwd gaan onder de naam ‘Rietschuurhof’.  

Rietschuur

Rietschuurhof

De Rietschuurhof moet een plek worden voor actieve senioren (65+). In het hof komen ongeveer 45 woningen. Het gaat om 35 appartementen en tien woningen. Het wordt een mix van sociale en middeldure huurwoningen en vrij sector huur/koopwoningen.  De Rietschuurhof wordt een combinatie van traditionele hofjes van vroeger en nabuurschap in de buurt. Ook komt een gezamenlijke tuin. Verder wordt ook monumentale waarde van de Rietschuur bewaard. Hierin worden we onder andere geadviseerd door de Historische Kring Diemen. In het programma van eisen heeft de gemeente de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling opgesteld. Het programma van eisen is via de volgende link  te vinden. 

Planning

Op dit moment moet het plan nog verder worden uitgewerkt. Ook moeten we een partij vinden die de Rietschuurhof gaat ontwikkelen. Als alles volgens planning verloopt, kan de Rietschuurhof eind 2026 gerealiseerd zijn. 

Blijf op de hoogte

We begrijpen dat in deze lastige woningmarkt elk nieuwbouwproject interessant is, maar we kunnen nu nog niks melden over het inschrijven voor woningen en andere zaken. Wilt u wel op de hoogte blijven over de voortgang van dit project, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl ,onder vermelding van zaaknummer 2022-020028.

Zodra meer informatie duidelijk is, gaan we werken met een nieuwsbrief met de actuele stand van zaken. We zullen dan iedereen die zich heeft aangemeld opnieuw benaderen of zij de nieuwsbrief willen ontvangen.