Starterslening aanvragen

Voor uw eerste koopwoning kunt u mogelijk een starterslening (extra lening) krijgen bovenop uw hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. De starterslening valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

U kunt alleen aanvragen als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet. U kunt uw aanvraag regelen met DigiD. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een starterslening? 

  • U heeft niet eerder een koopwoning gehad 
  • U bent meerderjarig
  • U bent twee jaar of langer woonachtig in Diemen, dan wel in de afgelopen 15 jaar minimaal acht jaar woonachtig geweest
  • Of u wilt naar Diemen verhuizen omdat u aan een inwoner van Diemen mantelzorg verleent 

Hoe vraagt u een starterslening aan? 

De gemeente toetst of u aan de voorwaarden voldoet. Na akkoord van de gemeente kunt u de starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn). Het SVn verstrekt de starterslening namens de gemeente.  

Starterslening aanvragen 

Hoe doet u bezwaar en beroep? 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wilt u meer informatie? 

Meer informatie over de starterslening vindt u op de website van SVn

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Wonen van de gemeente Diemen. 

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl