Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

U kunt een urgentie aanvragen als u dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning. Deze verklaring is er alleen voor noodgevallen.

Wanneer u dakloos bent, dakloos dreigt te worden of door medische en/of sociale redenen met spoed op zoek bent naar een sociale huurwoning, kunt u misschien in aanmerking komen voor urgentieverklaring. Gezien de lange wachttijden voor een woning in onze regio zijn de regels voor een urgentieverklaring streng. 

Heeft u vragen rondom urgentie en of noodopvang dan kunt u een e-mail sturen naar woonurgentie@diemen.nl

Om een urgentieverklaring aan te vragen moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

 • U bent minimaal 18 jaar
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Diemen
 • U bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs of verblijfstitel
 • U bent op basis van uw inkomen aangewezen op een sociale huurwoning en kunt dit aantonen met een inkomensverklaring
 • U kan aantonen dat u ergens anders in de stadsregio Amsterdam geen woning kunt krijgen

Vervolgens zal er gekeken worden naar uw individuele situatie.

Wanneer u géén urgentieverklaring krijgt:

Er zijn veel situaties die u misschien heel hinderlijk of storend vindt, maar die toch geen reden zijn voor een urgentieverklaring. In onderstaande situaties komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring:

 • Als u voldoende woonduur heeft opgebouwd, zodat u zelf via WoningNet woonruimte in de Stadsregio Amsterdam kunt krijgen (eventueel buiten Diemen)
 • Als er sprake is van een situatie die door uw eigen toedoen is ontstaan, of welke u had kunnen voorzien of voorkomen
 • Als u gaat scheiden of bent gescheiden en geen kinderen heeft, of niet de volledige zorg over uw kinderen heeft
 • Als uw huis te klein, te groot of van slechte kwaliteit is
 • Als u met te veel mensen in een woning woont
 • Als u om financiële redenen goedkopere woonruimte wilt
 • Als u het woonprobleem op kunt lossen met kamerbewoning; bij alleenstaanden vinden we dit een passende oplossing om dakloosheid te voorkomen
 • Bij een ernstig verstoorde relatie met huisgenoten, waarbij hulpverlening ingezet is of ingezet kan worden
 • Als u op kamers woont, een tijdelijk huurcontract heeft of u bij uw ouders inwoont
 • Als u vanwege uw werk naar deze regio moet verhuizen
 • Als startend gezin zonder eigen woning

Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 60.00 in 2021. Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan krijgt u géén geld terug. 

Informatiepakket urgentieaanvraag

Als u verwacht in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring kunt u een informatiegesprek voor woonurgentie aanvragen. In het urgentie informatiepakket staat beschreven hoe u een informatiegesprek kunt aanvragen.

U kunt het informatiepakket ophalen bij de receptie in de Brede HOED tijdens de openingstijden. U kunt het pakket ook telefonisch aanvragen via   (020) 31 44 700 of via e-mail  woonurgentie@diemen.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking (brief met de beslissing). Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank. U kunt indien u wenst ondersteuning krijgen bij het indienen van het bezwaar of beroep van de sociaal raadsman of van een consulent van MEE.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.