Van Groot naar Beter Regeling Diemen

Denkt u weleens na over hoe u in de toekomst zou willen wonen? Is dat het huis waar u nu woont? Misschien denkt u wel eens aan verhuizen omdat uw kinderen het huis uit zijn. Of omdat u steeds meer moeite krijgt met traplopen. 

Hieronder leest u meer informatie als u wel eens nadenkt over verhuizen. Zo is er een regeling die u helpt bij het vinden van een huis waar u in de toekomst met plezier kunt wonen. Deze regeling heet de Van Groot naar Beter regeling.  

Wat is de Van Groot naar Beter regeling? 

Huurders van een sociale huurwoning in Diemen kunnen gebruik maken van de voorrangregeling Van Groot Naar Beter Diemen. De regeling helpt u bij het zoeken naar een kleinere woning die beter past bij uw woonwens. In Amsterdam bestaat deze regeling al langer. 

Voordelen van de Van Groot naar Beter regeling

De regeling biedt een aantal voordelen. 
1.    U krijgt voorrang via WoningNet op een andere woning in Diemen. 
2.    De huur van uw nieuwe woning wordt niet hoger dan van uw oude woning. Uitzondering daarbij is als u de eerste huurder wordt van een nieuwbouwwoning
3.    De gemeente Diemen keert een tegemoetkoming voor de verhuiskosten uit. Afhankelijk van het aantal kamers in uw woning bedraagt de vergoeding tussen de €4.000 en €6.200.   

Samenwerking 

De Van Groot Naar Beter regeling is een samenwerking tussen de Gemeente Diemen, de Diemense woningcorporaties en het Huurders Platform Diemen. 

De Diemense woningcorporaties zijn:  
•    De Alliantie
•    De Key
•    Rochdale
•    Stadgenoot 

Het is belangrijk om te weten dat uw corporatie de voorrangsregeling Van Groot Naar Beter kan activeren in uw woningnet inschrijving. Als u een woning heeft gevonden tekent u uw nieuwe huurovereenkomst en zegt uw huidige huur op. Daarna kunt u subsidie aanvragen bij uw gemeente binnen 8 weken.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe u met de Van Groot Naar Beter regeling kunt verhuizen.  

Hoe werkt verhuizen via de Van Groot Naar Beter regeling?

Stap 1: De voorwaarden  
•    U kunt hieronder de voorwaarden bekijken voor de Van Groot Naar Beter regeling. 
•    Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie. 

Stap 2: Neem contact op met uw woningcorporatie 
•    Denkt u dat u voldoet aan de voorwaarden? Neem contact op met uw eigen woningcorporatie. Zij gaan met u in gesprek. 
•    Tijdens het gesprek met de woningcorporatie wordt er gekeken of u aan de voorwaarden voldoet.

Stap 3: Op zoek naar een nieuwe woning 
•    Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u op zoek gaan naar een nieuwe woning via WoningNet. U krijgt voorrang op woningen die aan de voorwaarden van Van Groot Naar Beter regeling. Geef in uw zoekprofiel aan dat u  op zoek bent naar een woning van maximaal 60m2. 
•    Let op, u moet zelf zoeken en reageren op een woning in WoningNet.  

Stap 4: De woning wordt aan u toegewezen!  
•    Gefeliciteerd! Vermeld aan uw corporaties dat u een nieuwe woning heeft gevonden via de Van Groot naar Beter regeling.  
•    Na goedkeuring van de woningcorporaties kunt u verhuizen naar uw nieuwe woning.

Stap 6: Tegemoetkoming voor de verhuiskosten aanvragen
•    Na de huuropzegging kunt u samen met uw corporatie het verhuisformulier invullen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Nadat u en de corporatie het formulier hebben ondertekend, kunt u het formulier opsturen naar de gemeente.
•    De gemeente verwerkt uw aanvraag. Dit duurt maximaal 8 weken. 

Stap 7: Tegemoetkoming voor de verhuiskosten ontvangen
•    U ontvangt binnen 4 weken het subsidiebedrag. 

Voorwaarden van de Van Groot Naar Beter regeling 

Dit zijn de voorwaarden om via de Van Groot Naar Beter regeling te verhuizen: 
•    U huurt nu een woning van een Diemense woningcorporatie (De Alliantie, De Key, Rochdale, Stadgenoot) 
•    U laat een zelfstandige sociale huurwoning van minimaal 70m2 woonoppervlak* met minimaal 4 kamers achter. 
•    U wilt verhuizen naar een woning van maximaal 60m2 of naar een seniorenwoning in de gemeente Diemen. 
•    Uw huishouden bestaat uit maximaal 3 personen.
•    U staat ingeschreven bij WoningNet.
•    Uw inkomen is niet hoger dan het maximum dat in de advertentie van WoningNet staat vermeld.** 

*Met woonoppervlak wordt bedoeld het totaal aantal m2 van de woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. Het woonoppervlak is bekend bij uw woningcorporatie.
**Informatie hierover kunt u vinden op WoningNet, onder het kopje passend toewijzen. 

De tegemoetkoming in de verhuiskosten 

Als u via de Van Groot Naar Beter regeling verhuisd bent, ontvangt u een subsidie van gemeente Diemen. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de verhuiskosten. 

Hoogte van het subsidiebedrag
Het bedrag dat u kunt aanvragen is:
•    € 4.000,- als u een woning van 4 kamers achter laat
•    € 4.700,- als u een woning van 5 kamers achter laat 
•    € 5.470,- als u een woning van 6 kamers achter laat 
•    € 6.200,- als u een woning van 7 of meer kamers achter laat 

Aanvragen tegemoetkoming in de verhuiskosten 

U kunt een tegemoetkoming in de verhuiskosten aanvragen via het subsidie Verhuisregeling Van Groot naar Beter via deze link. U kunt de tegemoetkoming in de verhuiskosten pas aanvragen nadat u uw nieuwe huurovereenkomst getekend is en de huur van uw oude woning is opgezegd. U kunt tot 8 weken na de verhuizing de subsidie aanvragen. 

U moet deze documenten meesturen bij uw aanvraag:
•    Het ingevulde aanvraagformulier Verhuisregeling Van Groot naar Beter. De woningcorporatie van de woning die u verlaat moet het formulier ondertekenen.
•    Een kopie van het huurcontract van uw nieuwe woning.
•    Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift waar uw naam en bankrekeningnummer duidelijk op staan.
•    Als u het hebt: een kopie van de beschikking voor een Wmo-verhuiskostenindicatie.

Zo vraagt u subsidie aan:
Stap 1: Het aanvraagformulier ondertekenen 
1.    Download het subsidie Verhuisregeling Van Groot naar Beter en sla het op uw computer op. Dit is een pdf-formulier dat u op de computer kunt invullen. 
2.    Vul het formulier in. Dit kan digitaal op uw computer, maar u kunt het formulier ook uitprinten en invullen. 
3.    Laat het formulier tekenen door uw woningcorporatie.
4.    Stuur het ondertekende formulier als bijlage mee in stap 2.

Stap 2: het aanvraagformulier opsturen 
1.    Het formulier kunt u opsturen naar Gemeente Diemen. Dit kunt u online doen door te mailen naar info@diemen.nl. Ook kunt u het formulier per post opsturen naar Postbus 191 1110 AD Diemen. 
2.    Voeg de gevraagde bijlagen toe (zie hiervoor de documenten die u moet meesturen bij uw aanvraag).

Als alle documenten binnen zijn, hoort u binnen 8 weken of u de subsidie krijgt.

Uitbetaling tegemoetkoming in de verhuiskosten 

U ontvangt het subsidiebedrag zo spoedig mogelijk, nadat de subsidie is verleend.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de Van Groot naar Beter regeling? Neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie. Ook vindt u op de website van WoningNet meer informatie.