Directe bemiddeling huisvesting leerkrachten

De gemeente wil het makkelijker maken om leraren in Diemen te laten wonen. Daarom is er een voorrangsregeling voor onderwijspersoneel ontwikkeld. Werkt u in het basisonderwijs in Diemen? Dan kunt u in een aantal gevallen voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.  

Leerkrachten in opleiding en onderwijs ondersteunend personeel komen niet in aanmerking voor deze voorrangsregeling. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  1.  U bent werkzaam in het onderwijs
  2.  U bent bevoegd leerkracht in het basisonderwijs en heeft een vast contract bij een basisschool in Diemen. 
  3. Of u bent een zij instromer en u hebt een scholings- en begeleidingsovereenkomst die verbonden is aan een basisschool in Diemen. En u heeft een contract met intentie tot overname. 

 Aanvullende voorwaarden

  1.   U werkt ten minste 0,8 werktijdfactor per week als leraar in Diemen. Het aantal uur mag verdeeld zijn over meer scholen in Diemen. 
  2.   U hebt een huishoudeninkomen op basis waarvan u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning (uw verzamelinkomen is dan maximaal € 44.035, voor een meerpersoonshuishouden € 48.625 (prijspeil 2023)). 
  3.   U staat ingeschreven bij Woningnet regio Amsterdam
  4.   U woont al minstens twee jaar bij een ander huishouden in of u woont al minstens één jaar op minimaal 30 km afstand hemelsbreed van Diemen

Aanmelden 

U kunt zich voor de voorrangsregeling aanmelden door een email te sturen naar woonurgentie@diemen.nl. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt u één keer een woning aangeboden. 

Contact 

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar woonurgentie@diemen.nl of bel naar de Brede HOED via (020) 31 44 700.