Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet bestaat uit een groep inwoners van Diemen. Zij weten veel over het sociaal minimabeleid. Zo komt de cliëntenraad op voor inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet.

De cliëntenraad helpt ook cliënten met een uitkering uit IOAW, IOAZ, ANW en die cliënten die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Wat doet de cliëntenraad participatiewet?

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het bewaken van en opkomen voor de belangen van kwetsbare burgers in de gemeente. In de cliëntenraad gaat het niet om persoonlijke problemen van mensen. De cliëntenraad gaat over het belang van alle inwoners die een uitkering van de gemeente krijgen.

De Cliëntenraad Participatiewet geeft de gemeente advies over:

 • De belangen van mensen die een uitkering krijgen;
 • Het beleid en de uitvoering van de Participatiewet;
 • Het verdere beleid op het gebied van Sociale Zaken.

Soms vraagt de gemeente om advies, maar de cliëntenraad geeft ook ongevraagd advies aan de gemeente. Bij nieuw beleid van de gemeente kijken we naar onverwachte gevolgen voor de verschillende mensen voor wie dit bedoeld is. Als het beleid onduidelijk of niet compleet is, adviseert de cliëntenraad het college van B&W daarover.

De Cliëntenraad Participatiewet zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 10 leden. Op dit moment heeft de cliëntenraad 5 leden. Binnenkort neemt een lid na 8 jaar afscheid. Er is dus ruimte voor nieuwe leden. 

Vacature!

Uw mening telt! Vindt u het leuk om mee te praten en denken over het armoedebeleid en het beleid rondom de Participatiewet? Wij zoeken enkele enthousiaste nieuwe leden.

Wat houdt het werk in

 • De cliëntenraad vergadert een keer per maand op woensdagochtend tussen 9 – 11 uur (behalve juli en augustus)
 • Het (vrijwilligers)werk kost gemiddeld twee tot vier uur per maand

Ervaringen van inwoners van Diemen zijn belangrijk voor de cliëntenraad. Daarom is het goed om een netwerk te hebben in Diemen

 • Leden van de cliëntenraad krijgen een jaarlijkse vergoeding.
 • De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Dit kan daarna nog een keer met vier jaar worden verlengd.

Denk ook mee

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een interessante, leerzame en leuke vrijwilligersfunctie. Binnen de cliëntenraad heerst een positieve en betrokken sfeer. U kunt ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet en gemeentelijk armoedebeleid van dichtbij volgen. U kunt ook invloed uitoefenen op deze ontwikkelingen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur. De cliëntenraad volgt ook de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Wat vragen we van u?

 • U vindt het interessant om mee te denken over zaken die met de Participatiewet en armoedebeleid te maken hebben;
 • U voelt zich betrokken bij de inwoners van Diemen;
 • U woont in Diemen;
 • U kunt ervaring en praktijk vertalen naar advies en beleid;
 • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook onderscheid maken tussen persoonlijke belangen en algemene belangen;
 • U heeft een positieve en open houding en zo nodig een kritische blik;
 • U beschikt over goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • U werkt graag in teamverband;
 • U bent aanwezig bij de vergaderingen van de cliëntenraad. Hiervoor leest u (indien nodig) beleidsstukken, vormt u een visie over de inhoud en levert uw bijdrage aan het advies aan het college.

Interesse?

Stuur uw motivatiebrief per e-mail naar clientenraaddiemen@gmail.com

Contact

De Cliëntenraad Participatiewet is bereikbaar via mail