Cliëntenraad Participatiewet

De cliëntenraad participatiewet bestaat uit inwoners die op het gebied van het sociaal minimumbeleid deskundig zijn.

Wat doet de cliëntenraad participatiewet?

De belangrijkste taak van de raad is het bewaken van en opkomen voor de belangen van kwetsbare burgers in de gemeente. De raad is geen ombudsman die bemiddelt bij individuele conflicten tussen een burger en de gemeente, maar kijkt naar het collectieve belang. Bij nieuw beleid van de gemeente wordt naar onvoorziene gevolgen gekeken voor de verschillende doelgroepen. Bij onduidelijkheid of onvolledigheid, van dit nieuw beleid, adviseert de raad het college om dit onderwerp op te pakken, te verduidelijken of verder uit te werken. 

Verslagen

Het jaarverslag van de cliëntenraad kunt u hier lezen: 

Voor meer verslagen kunt u contact opnemen met de cliëntenraad participatiewet.

Contact

De cliëntenraad participatiewet is bereikbaar via telefoonnummer (020) 31 44 888, per e-mail of via Facebook.