Adviesraden

 • Cliëntenraad Participatiewet

  De Cliëntenraad Participatiewet bestaat uit een groep inwoners van Diemen. Zij weten veel over het sociaal minimabeleid. Zo komt de cliëntenraad op voor inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad zet zich ervoor in om van Diemen een leuke en prettige plek te maken voor jongeren.

 • Kinderraad

  In Diemen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek.

 • Sportraad

  De sportraad heeft tot taak het bevorderen van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen.

 • Wmo-raad