Adviesraden

 • Cliëntenraad Participatiewet

  De cliëntenraad participatiewet bestaat uit inwoners die op het gebied van het sociaal minimumbeleid deskundig zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt verschillende doelgroepen.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad is van en voor alle jongeren in Diemen: van brugklasser tot student en van vmbo tot gymnasium. De jongerenraad zet zich ervoor in om van Diemen een leuke en prettige plek te maken voor jongeren. We komen op voor de belangen van jongeren in Diemen. We adviseren het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan. Ook organiseren we bijeenkomsten, workshops en activiteiten voor jongeren.

 • Kinderraad

  In Diemen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek.

 • Sportraad

  De sportraad heeft tot taak het bevorderen van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen.

 • Wmo raad

  De Wmo raad is een groep burgers die het beleid en uitvoering van de Wmo in Diemen kritisch volgt en de gemeente hierover adviseert.