Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Adviesraden

 • Cliëntenraad Participatiewet

  De cliëntenraad participatiewet bestaat uit inwoners die op het gebied van het sociaal minimumbeleid deskundig zijn.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad zet zich ervoor in om van Diemen een leuke en prettige plek te maken voor jongeren.

 • Kinderraad

  In Diemen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek.

 • Sportraad

  De sportraad heeft tot taak het bevorderen van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen.

 • Wmo raad

  De Wmo raad is een groep burgers die het beleid en uitvoering van de Wmo in Diemen kritisch volgt en de gemeente hierover adviseert.