Adviesraden

 • Cliëntenraad Participatiewet

  De cliëntenraad participatiewet bestaat uit inwoners die op het gebied van het sociaal minimumbeleid deskundig zijn.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad zet zich ervoor in om van Diemen een leuke en prettige plek te maken voor jongeren.

 • Kinderraad

  In Diemen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek.

 • Sportraad

  De sportraad heeft tot taak het bevorderen van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen.

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad bestaat uit een groep inwoners. Zij volgen het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Diemen kritisch. Zij adviseren de gemeente hierover.