Jongerenraad

De jongerenraad geeft advies over onderwerpen voor jongeren.

Wat doet de jongerenraad?

Op 19 februari 2015 is in de gemeente Diemen een jongerenraad geïnstalleerd. Deze is ingesteld door de gemeenteraad van Diemen en zal gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen voor jongeren. De raad zal bestaan uit zeven tot zeventien jongeren uit Diemen tussen 15 en 26 jaar. De bedoeling is om de drempel tussen het politieke bestuur kleiner te maken. Ze zorgen ervoor dat ideeën van jongeren het lokale bestuur sneller bereiken. Ook wordt er gezorgd dat de belangen van jongeren goed in beeld komen. 

Leden 
  1. Roos Bakker, voorzitter;
  2. Irene Smis, vicevoorzitter;
  3. Kimbelly Groenland, penningmeester;
  4. Melissa Bakker, secretaris;
  5. Yeraz Alina Ayana.
Informatie

Meer evenementen en andere info is te vinden op hun website en  Facebookpagina "Jongeren van Diemen".