Kinderraad

In Diemen willen we kinderen meer betrekken bij de politiek.

Bent u op deze pagina terecht gekomen via de Nieuwsbrief 'Duurzame Enerige versie maart'? Helaas is er in de nieuwsbrief een verkeerde link gebruikt. De volgende link  kunt u gebruiken voor het aanvragen van een SPOR. Excuses voor het ongemak

De gemeente Diemen vindt het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren en om hen actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie. Dit doen we onder andere door een kinderraad. Elk jaar zitten er van elke basisschool uit Diemen twee kinderen uit groep 7 en 8 in de kinderraad van Diemen. Samen praten zij over belangrijke onderwerpen voor kinderen in Diemen en oefenen zij invloed uit op de lokale politiek. Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad werkt en hoe zij als jonge inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. De kinderraad houdt zich bezig met onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen in Diemen, zoals groen en natuur, discriminatie, openbare ruimte, veiligheid, sociale media, pesten en duurzaamheid.

Wedstrijd “de best geïsoleerde woning van Diemen”


De Kinderraad gaat op zoek naar de best geïsoleerde woning van Diemen. De prijs is een straatfeest voor de hele straat (en eeuwige roem, natuurlijk). Iedereen kan meedoen. Of je nou in een flat woont, een villa, of een studentenkamer: heb jij ontzettend je best gedaan om je huis zo energiezuinig mogelijk te maken, dan willen wij jouw verhaal horen. Het filmpje van de kinderraad staat op onze Instagram en Facebookpagina

Hoe kun je meedoen? 

Stuur je verhaal op naar raadsgriffier@diemen.nl (op papier, als kort filmpje (max. 3 minuten)
We ontvangen jouw inzending graag uiterlijk op 1 maart !

Wie kan er meedoen? 

Iedereen! Of je nou in een flat woont, een villa, of een studentenkamer: iedereen mag meedoen.

Hoe kun je winnen?

Natuurlijk kijken we naar het soort maatregelen dat je genomen hebt en je energieverbruik. Maar hoe je het verhaal vertelt en wat voor avonturen je beleefd hebt op jouw isolatie-avontuur, geeft de doorslag. De Kinderraad heeft het laatste woord. 

De prijs

De winnaar krijgt een eervolle vermelding in het DiemerNieuws en een straatfeest. 

Ontstaan van de kinderraad

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om een kinderraad met een kinderburgemeester voor Diemen in te stellen. De eerste kinderraad werd op 12 september 2015 geïnstalleerd. Sindsdien is er elk jaar een kinderraad geweest, tot nu toe. In de kinderraad zitten meestal 17 kinderraadsleden.

Wat is de kinderraad?

Elk schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad samengesteld. Van elke basisschool uit Diemen nemen een aantal kinderen uit groep 7 en 8 een heel schooljaar zitting in de kinderraad. De kinderraad wordt door de gemeenteraad gevraagd om mee te denken over onderwerpen en om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen. Onderwerpen waar de kinderraad over meedenkt en meepraat, zijn bijvoorbeeld openbare ruimte, groen en natuur, veiligheid, duurzaamheid, pesten en sociale media. De kinderraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zijn de leden van de kinderraad ambassadeurs en praten zij met hun klasgenoten en vrienden over de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden als kinderraadslid.
De kinderraad komt om de maand bij elkaar om te vergaderen, op dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur. De vergaderingen zijn in de Raadzaal van de gemeente. Burgemeester Erik Boog en de kinderburgermeester zit de kinderraad voor. Daarnaast voeren de kinderraadsleden elk jaar een aantal activiteiten uit. Hiervoor komen de kinderraadsleden zelf met ideeën. Voorbeelden van activiteiten zijn het verzorgen van een bingo in het zorgcentrum Berkenstede, kransen leggen bij de Oorlogsmonumenten in Diemen, het bijwonen van de vrijheidsmaaltijd op 5 mei, een bezoek aan de Dierenambulance, een bezoek aan de voedselbank en het bijvriendelijke maken van schoolpleinen in het kader van de actie "Help de bijen"

Doel kinderraad

De kinderraad geeft kinderen uit Diemen de kans om actief mee te doen en mee te denken over onderwerpen die hen aangaan en om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Voor kinderen is de kinderraad een manier om hun vaardigheden te ontwikkelen en om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ook voor de gemeente Diemen heeft de kinderraad een belangrijk doel. Gemeente Diemen wil graag weten wat kinderen bezig houdt en hoe we Diemen nog leuker en prettiger kunnen maken voor kinderen. Voor de gemeente Diemen is het erg belangrijk om de meningen en ideeën van kinderen mee te nemen in beleid en uitvoering. Daarom vindt gemeente Diemen het belangrijk om een kinderraad te hebben. 
De kinderraad maakt kennis met de gemeenteraad en de jongerenraad en met begrippen als participatie en democratie. Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad werkt en hoe zij als jonge inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. Dit gebeurt aan de hand van vergaderingen. In deze vergaderingen wordt inhoudelijk over verschillende onderwerpen gesproken. Het is ook mogelijk dat de gemeenteraad of de jongerenraad met een probleem komt en aan de kinderraad vraagt om mee te denken. Daarnaast kan de kinderraad zelf onderwerpen aandragen die ze op de agenda van de gemeenteraad willen hebben of de kinderraad kan een ongevraagd advies geven over een actueel onderwerp dat kinderen in Diemen aangaat.

Vorming kinderraad

Elk jaar vragen we alle basisscholen uit Diemen om kinderen aan te dragen die in de kinderraad plaats willen nemen. We proberen kinderen enthousiast te maken om deel te nemen aan de kinderraad. De kinderraad wordt samengesteld met kinderen van alle basisscholen in Diemen. In de kinderraad mogen per basisschool 2 leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 meepraten en meedenken over het beleid van de gemeente. Alle scholen mogen leerlingen nomineren voor de kinderraad en de belangstelling is meestal groot. De scholen wijzen zelf 2 vertegenwoordigers aan. De kinderraad wordt voor de zomer gevormd.
Kinderraad 2023-2024

 

De kinderburgemeester

Elk jaar wordt er een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Na de zomervakantie presenteren 3 kandidaat kinderburgemeesters zich aan de kinderraad. Door de kinderraad wordt één kinderburgemeester gekozen. Voor de periode 2022-2023 is Amara Algani gekozen als kinderburgemeester. 
De kinderburgemeester is een heel jaar lang de ambassadeur van de kinderraad en van alle kinderen in de gemeente Diemen. De kinderburgemeester bezoekt samen met de burgemeester of een wethouder verschillende evenementen en bijzondere gebeurtenissen. Zoals de dodenherdenking op 4 mei en het bijwonen van de landelijke dag van de Kinderburgemeesters. Soms houdt de kinderburgemeester een korte toespraak. Ook praat de kinderburgemeester met andere kinderen uit Diemen over wat zij belangrijk vinden. Daar praat de kinderburgemeester dan over met de burgemeester en gemeenteraad.
Kinderburgemeester