Sportraad

De sportraad heeft tot taak het bevorderen van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen.

Samenstelling en taak


De sportraad Diemen bestaat uit vertegenwoordigers van de in Diemen gevestigde sportverenigingen, de wethouder Sport en een medewerker van de gemeente Diemen. Haar taak is de bevordering van de sport en beweegoefening in de gemeente Diemen. De sportraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur en komt vier keer per jaar bijeen.

Volgende vergaderingen 


Er zijn momenteel geen vergaderingen gepland.

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Sportraad, Jos Muller via telefoonnummer 06-53468954.