Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit een groep inwoners. Zij volgen het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Diemen kritisch. Zij adviseren de gemeente hierover.

Wmo-raad juli 2022webDe huidige Wmo-raad, vlnr: Lex Boot, Margriet van der Valk, Louise de Berg, Henk Fens, Michiel Boer
(Foto uit Diemen Info, juli 2022)
 
Wat doet de Wmo-raad? 

Wat is de Wmo?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgevoerd door gemeenten. De Wmo moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. De meeste mensen kunnen hier zelf voor zorgen. Mensen die dat niet kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente.

De Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat momenteel uit vijf leden. Zij spreken voor allerlei inwoners, van jong tot oud. Bijvoorbeeld mensen die een rolstoel nodig hebben of huishoudelijke hulp, mensen die uit een ander land naar Nederland zijn gekomen, ouders die kinderen hebben met leerachterstanden of mensen met psychiatrische problemen.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De Wmo-raad wil samen met de gemeente gaan voor het kerndoel van de Wmo: zorgen dat alle inwoners, ook als zij een beperking hebben, zo goed mogelijk mee kunnen doen.

De leden van de raad weten welke problemen mensen met beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Zij weten dit uit eigen ervaring, of uit de contacten die zij bij hun (vrijwilligers)werk hebben. Bijvoorbeeld bij de Voedselbank, het lesgeven aan mensen die een andere taal spreken, of de ouderenbond.

Zo nodig wijzen de leden van de Wmo-raad inwoners de weg naar het Wmo-loket of de beleidsmedewerkers van de gemeente. In de Wmo-raad gaat het niet om persoonlijke problemen van mensen. De Wmo-raad gaat over het belang van alle inwoners.

Contact


Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u dan een e-mail naar wmoraad@diemen.nl.

Verslagen

Voor andere verslagen van de vergaderingen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad.