Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit een groep inwoners. Zij volgen het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Diemen kritisch. Zij adviseren de gemeente hierover.

Wat doet de Wmo?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgevoerd door gemeenten. De Wmo moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. De meeste mensen kunnen hier zelf voor zorgen. Mensen die dat niet kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente.

De Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat momenteel uit vijf leden. Zij spreken voor allerlei inwoners, van jong tot oud. Bijvoorbeeld mensen die een rolstoel nodig hebben of huishoudelijke hulp, mensen die uit een ander land naar Nederland zijn gekomen, ouders die kinderen hebben met leerachterstanden of mensen met psychiatrische problemen.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De Wmo-raad wil samen met de gemeente gaan voor het kerndoel van de Wmo: zorgen dat alle inwoners, ook als zij een beperking hebben, zo goed mogelijk mee kunnen doen.

De leden van de raad weten welke problemen mensen met beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Zij weten dit uit eigen ervaring, of uit de contacten die zij bij hun (vrijwilligers)werk hebben. Bijvoorbeeld bij de Voedselbank, het lesgeven aan mensen die een andere taal spreken, of de ouderenbond.

Zo nodig wijzen de leden van de Wmo-raad inwoners de weg naar het Wmo-loket of de beleidsmedewerkers van de gemeente. In de Wmo-raad gaat het niet om persoonlijke problemen van mensen. De Wmo-raad gaat over het belang van alle inwoners.

De Wmo-raad zoekt nieuwe leden

Meepraten en meedenken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kom dan de Wmo-raad Diemen versterken! Wij zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe leden. Zij kunnen hun kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Diemen.

Iedereen heeft wel eens te maken met de Wmo. Zelf, of via familie of buren. Als lid van de Wmo-raad kunt u de gemeente adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wmo in Diemen.  

Wat houdt het werk in?

De Wmo-raad vergadert op de tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Naast de tijdsinvestering voor de vergaderingen vraagt het werk de nodige leestijd. Ook komt het voor dat u een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijwoont. Signalen van inwoners van Diemen over de Wmo vormen belangrijke input voor de Wmo-raad. Het onderhouden van een netwerk maakt deel uit van de functie. 

Wat houdt het werk in?

De Wmo-raad vergadert op de tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Naast de tijdsinvestering voor de vergaderingen vraagt het werk de nodige leestijd. Ook komt het voor dat u een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijwoont. Signalen van inwoners van Diemen over de Wmo vormen belangrijke input voor de Wmo-raad. Het onderhouden van een netwerk maakt deel uit van de functie. 

Denkt u ook mee?

Het lidmaatschap van de Wmo-raad is een interessante, leerzame en leuke vrijwilligersfunctie. U krijgt de mogelijkheid om ontwikkelingen op het gebied van de Wmo van nabij te volgen. En u kunt  invloed uitoefenen op deze ontwikkelingen. De gevraagde én ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur versterken de positie van inwoners.

Wat vragen we van u?

Wat vragen we van u?

  • U heeft affiniteit met Wmo-gerelateerde zaken en met de inwoners van Diemen  
  • U woont in Diemen
  • U kunt een goede vertaalslag maken van ervaring en praktijk naar advies en beleid
  • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook onderscheid maken tussen persoonlijke belangen en algemene belangen 
  • U heeft een positieve en open houding en zo nodig een kritische blik 
  • U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en
  • U werkt graag in teamverband.

Belangstelling?

Stuur uw motivatiebrief met CV per email aan mevrouw W. Boland, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl.
Ook voor vragen kunt u telefonisch contact met haar opnemen via (06) 40 16 66 64. 

Contact


Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u dan een e-mail naar wmoraad@diemen.nl.

Verslagen

Voor andere verslagen van de vergaderingen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad.