Wmo raad

De Wmo raad is een groep burgers die het beleid en uitvoering van de Wmo in Diemen kritisch volgt en de gemeente hierover adviseert.

Samenstelling Wmo raad

De Wmo raad bestaat momenteel uit negen leden. Zij vertegenwoordigen verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een migratie-achtergrond, gebruikers van hulpmiddelen, mensen met psychiatrische problemen.

Wat doet de Wmo raad? 

De Wmo raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De Wmo raad wil samen met de gemeente gaan voor het kerndoel van de Wmo: zorgen dat alle burgers, ook als zij een beperking hebben, zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving.

De leden van de raad weten welke problemen mensen met beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Zij weten dit ofwel uit eigen ervaring, of uit de contacten die zij bij hun (vrijwilligers) werk bij bijvoorbeeld de voedselbank, de ouderenbond of een ander netwerk opdoen.

Zo nodig wijzen ze inwoners de weg naar het Wmo loket of de beleidsmedewerkers van de gemeente. In de Wmo raad gaat het nadrukkelijk niet om de individuele problemen van een individuele burger maar om het collectieve belang.

De Wmo raad zoekt leden!

Meedenken en meepraten over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iets voor u? De leden van de Wmo-raad zoeken enthousiaste nieuwe collega’s. Meer informatie.

Verslagen

Voor andere verslagen van de vergaderingen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad. 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u dan een e-mail naar wmoraad@diemen.nl.