Wmo-raad

De Wmo-raad is een groep burgers die het beleid en uitvoering van de Wmo in Diemen kritisch volgt en de gemeente hierover adviseert.

Samenstelling Wmo-raad


De Wmo-raad bestaat momenteel uit zes leden. Zij vertegenwoordigen verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een migratie-achtergrond, gebruikers van hulpmiddelen, mensen met psychiatrische problemen.

De Wmo-raad zoek nieuwe leden!

Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is lid worden van de Wmo- raad  wellicht iets voor u! Wij zoeken enkele enthousiaste nieuwe leden.

Wat is de Wmo? 
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgevoerd door gemeenten.  Uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. De meeste mensen kunnen hier zelf voor zorgen. Mensen die dat niet kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente. 

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en omgevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeente betrekt dit advies vervolgens bij het vaststellen van beleid. De Wmo-raad volgt ook de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. 

Vergaderingen vinden plaats op de tweede donderdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Naast de tijdsinvestering voor de vergaderingen vraagt het werk de nodige leestijd. Ook kan het voorkomen dat een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijgewoond wordt. Het onderhouden van een netwerk maakt deel uit van de functie.   

Waarom lid worden van de Wmo-raad?

 • U krijgt de mogelijkheid om ontwikkelingen op het gebied van de Wmo te volgen. 
 • U oefent mede invloed uit op deze ontwikkelingen door gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur versterkt de positie van inwoners.
 • Het is  vooral ook een interessante, leerzame en leuke functie!

Wat vragen we van u?

 • U heeft affiniteit met en kennis van Wmo-gerelateerde zaken en met de inwoners van Diemen.  
 • U bent woonachtig in Diemen. 
 • U bent in staat een goede vertaalslag te maken van ervaring en praktijk naar advies en beleid.
 • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook onderscheid maken tussen persoonlijke belangen en algemene belangen. 
 • U heeft een positieve en open houding en zo nodig een kritische blik. 
 • U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • U werkt graag in teamverband.
 • Competenties: flexibiliteit, inzet en beleidsmatig kunnen denken.

Belangstelling?
Stuur uw motivatiebrief met CV per email aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl. Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen. 

Wat doet de Wmo-raad? 

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De Wmo-raad wil samen met de gemeente gaan voor het kerndoel van de Wmo: zorgen dat alle burgers, ook als zij een beperking hebben, zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving.

De leden van de raad weten welke problemen mensen met beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Zij weten dit ofwel uit eigen ervaring, of uit de contacten die zij bij hun (vrijwilligers) werk bij bijvoorbeeld de voedselbank, de ouderenbond of een ander netwerk opdoen.

Zo nodig wijzen ze inwoners de weg naar het Wmo loket of de beleidsmedewerkers van de gemeente. In de Wmo-raad gaat het nadrukkelijk niet om de individuele problemen van een individuele burger maar om het collectieve belang.

Verslagen

Voor andere verslagen van de vergaderingen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad. 

Contact


Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u dan een e-mail naar wmoraad@diemen.nl.