Plaatsen voorwerpen op de openbare weg

Toestemming vragen of melding doen voor het plaatsen van een object op de openbare weg.

Een bouwkeet of grote container kunnen heel handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Anderen kunnen er immers last van hebben. U heeft daarom vaak toestemming nodig van de gemeente om het obstakel te plaatsen.

Enkele voorbeelden van obstakels:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet
 • kraan
 • verhuislift

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Het formulier bevat een checklist.
U weet dan meteen of u voor vrijstelling in aanmerking komt of dat u een melding moet doen. 

 Aan de aanvraag zijn leges verbonden. De melding OF vrijstelling objecten vraagt u aan via het aanvraagformulier. Een melding objecten dient minimaal 7 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden te worden aangevraagd. Voor een vrijstelling objecten geldt dat deze minimaal 3 weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden moet worden aangevraagd. Aan een melding objecten zijn geen leges verbonden. Aan een vrijstelling objecten zijn leges verbonden. Leges zijn de bedragen die de gemeente in rekening brengt om uw aanvraag af te handelen.

Deze bedragen kunt u terugvinden op de pagina over de Legesverordening.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.