Leerrecht

In Nederland heeft iedereen recht op onderwijs. Dit recht op onderwijs is in de Leerplichtwet vastgelegd.