Onderwijs en Kinderopvang

Alle kinderen hebben recht op een goede start van hun schooltijd. Diemen heeft een uitgebreid aanbod aan kinderdagverblijven, peutergroepen en buitenschoolse opvang waar onze jongste inwoners terecht kunnen. Er zijn zeven basisscholen. In elke wijk staat een (brede) school waar onderwijs, kinderopvang en buurtfuncties samen komen.