Dagopvang en buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar is er een breed aanbod aan kinderopvangvoorzieningen. De kinderopvangorganisaties werken allen nauw samen met de scholen om zo de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs te versterken. Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u een overzicht van alle kinderopvanglocaties in de gemeente.