Extra ondersteuning op school of kinderopvang

Extra ondersteuning voor het jonge kind (0-4 jaar)

De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Er kan van alles aan de hand zijn. Een kind kan bijvoorbeeld vaak ongehoorzaam zijn, niet spelen met leeftijdsgenootjes, stil en teruggetrokken zijn, of niet functioneren op leeftijdsniveau. Dit kan thuis zo zijn maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang waar het kind heen gaat. Vaak worden deze problemen door een leid(st)er van het kind besproken met het kind en de ouders/verzorgers. Soms is er extra hulp nodig. Dan krijgt de leid(st)er van het kind deskundige begeleiding en advies, of er wordt tijdelijk een extra leid(st)er ingezet. Op deze manier kan het kind begeleiden worden in zijn/haar vertrouwde omgeving en wordt aan zijn/haar optimale ontwikkeling gewerkt. 

De extra ondersteuning wordt ingezet op de kinderopvang, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang. De extra ondersteuning is voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of handicap. De extra ondersteuning wordt ingezet via de Ouder- en Kindcoach 0-4 jaar. De Ouder- en Kindcoach bekijkt samen met de ouders en leid(st)ers van het kind wat er nodig is. Wilt u meer weten over de extra ondersteuning voor het jonge kind op kinderopvang of peuterspeelzaal? Neem dan contact op met de Ouder- en Kindcoach 0-4 jaar:

Raoul Frankel
R.Frankel@kabouterhuis.nl
06-19605631

Extra ondersteuning op school
Op elke basisschool in Diemen is er een Ouder- & Kindcoach. Ook bij de kinderverblijven en peuterspeelzalen is een Ouder- en Kindcoach betrokken. U kunt bij de OK-coaches terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind(eren).

Vragen kunnen zijn: 

 • Mijn kind is vaak boos of angstig of zit niet lekker in zijn vel;
 • Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn kind ondersteunen?
 • Mijn kind(eren) kom(t)en steeds vaker en vroeger bij ons in bed slapen;
 • Het lukt ons niet een passend ritme te krijgen;
 • Mijn kind is een moeilijke eter;
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind niet alleen maar wil gamen en vaker naar buiten gaat;
 • Ik heb het gevoel dat mijn kind wordt gepest of mijn kind zegt dat hij/zij wordt gepest;
 • Mijn kind vind het moeilijk om voor zichzelf op te komen;
 • Mijn kind gaat steeds later slapen, wat kan ik hieraan doen?
 • Is er financiële ondersteuning mogelijk voor het sport van mijn kind?
 • Kan ik thuis hulp krijgen van een organisatie voor doelen die ik met mijn kind wil bereiken?

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden, maar u kunt met elke vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind bij de OK-coaches terecht. Ook als u even wilt sparren over de opvoeding van uw kind bent u van harte welkom bij de OK-coaches.  

Ook hebben de OK-coaches gesprekjes met kinderen. Uiteraard altijd met toestemming van ouders.
 
Alles wat de OK-coaches met ouders bespreken, wordt niet automatisch gedeeld met school. Als ouders geen toestemming geven, dan blijft hetgeen dat besproken wordt bij de OK-coaches.  
U kunt de OK-coaches bij voorkeur mailen om uw vraag te stellen of een afspraak te maken. Dat kan naar het e-mailadres okcoaches@diemen.nl
De telefoonnummers van de Ouder- en Kindcoaches zijn:

Regina Hogenberg 06-21277185
Lina van der Baaren 06-23898582
Petra van der Goot 06-46195604
Nilufer Akay 06-29533664
Raoul Frankel (voor de leeftijd 0-4 jaar) 06-1960 5631