Eikenprocessierups

Acties tegen eikenprocessierupsen

Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan ogen en luchtwegen) worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden. In het voorjaar controleert een gespecialiseerd bedrijf daarom alle eikenbomen in onze gemeente op de aanwezigheid van nesten van de eikenprocessierups.

Controle en verwijdering

Wordt er een nest aangetroffen dan wordt de boom gemerkt met een rood-wit lintje en geregistreerd. Ook wordt bepaald hoe snel het nest verwijderd moet worden. Nesten vlakbij een speelplek of andere locaties waar veel mensen komen, moeten sneller verwijderd worden dan nesten in het buitengebied.
Bij het verwijderen van de nesten hebben de werknemers beschermende pakken aan.

Melden!

Ziet u eikenprocessierupsen in een boom die nog niet gemerkt is met een rood/wit lintje? Geef dit dan direct door aan ons  Klant Contact Centrum, telefoon (020) 31 44 888.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/eikenprocessierupsen/