Vrije tijd

Header vrije tijd

Bent u op zoek naar de bedieningstijden van de bruggen of wilt u een dagje erop uit? Op deze pagina vindt u de nodige informatie.
In Diemen zijn er veel mogelijkheden om heerlijk te genieten van uw vrije tijd:

Bedientijden Diemer- en Venserbrug

 • Wanneer u beide bruggen wilt passeren dient u minimaal 15 minuten voor spertijd aanwezig te zijn.
 • Vanaf windkracht 7 worden de bruggen niet bediend.
 • Bediening van de bruggen kunt u aanvragen via het telefoonnummer 020-6990838.
Maandag t/m vrijdag

van 06:00 tot 07:00 uur
van 07:00 tot 07:30 uur alléén voor beroepsvaart (telefonisch) 30 minuten vooraf aanvragen
van 09:00 tot 16:00 uur
van 18:00 tot 22:00 uur

Van 1 april tot 1 november
 • zaterdag, zon en feestdagen 10:00 tot 18:00 uur
Van 1 november tot 1 april
 • Zaterdag 10:00 tot 18:00 uur
 • Zondag en feestdagen gesloten (24 en 31 december na 16:00 uur gesloten)

Cultuur

De site DaaromDiemen.nl geeft u informatie over bijvoorbeeld:

Eropuit met je hond!

Algemene spelregels

 • Lijn uw hond thuis al aan. Uw hond mag alleen los lopen in de losloopgebieden.
 • Neem altijd uw legitimatiebewijs mee als u uw hond gaat uitlaten.
 • Het is verplicht om hondenpoepzakjes mee te nemen als u de hond uitlaat. Zorg dus dat u deze bij zich heeft om hondenpoep op te ruimen.
 • Houd de hond extra onder controle als u iemand tegenkomt.
 • Gedurende het broedseizoen mag uw hond niet door de beplanting rennen.
 • Jagen is te allen tijde verboden.

Losloopgebied

De losloopgebieden zijn fijne plekken met zand, bomen en water waar de hond lekker kan ravotten. In een aantal grote gebieden kunt u onafgebroken een lange wandeling maken met uw hond(en). Uw hond moet wel goed onder appèl te staan. Dit betekent dat uw hond geen andere mensen lastig mag vallen.

Voordelen van een losloopplek

 • Uw hond hoeft niet aangelijnd en kan lekker los rennen 
 • Hondenpoep hoeft, buiten de looppaden, niet te worden opgeruimd
 • Er zijn speciale voorzieningen, zoals hondenspeelplaatsen

Locaties Diemen Noord   

 • Park De Omloop langs het dijklichaam van de A1/A10 tot aan het  voetpad.   
 • Aan de zuidzijde van de Botterweg/Klipperweg tussen Botterweg nummer 1 en Klipperweg nummer 2 tot aan de waterkant.   
 • Het veld tussen de Kanaaldijk en de buskeerlus ten zuiden van het trapveld. Hier is ook een hondenspeelplaats. 
 • Het eerste veld achter de Parelmoervlinder 2 tot en met 10 van de waterkant tot het pad.   

Locaties Diemen Centrum   

 • Het gebied ten westen van de Harmonielaan tussen het vrachtspoor  en station Diemen (voormalig sportparkterrein Spoorzicht).   
 • Het gebied tussen de sloot achter de flats Martin Luther Kinglaan en de bermsloot van het spoor.   
 • Wandelgebied Oosterringdijk. Het gebied tussen de sloot achter de flats Tobias Asserlaan en de ringvaart tot aan de flat met huisnummers 68 tot en met 198 (parkstrook). Hier is ook een hondenspeelplaats. 
 • Het gebied langs de Oosterringdijk van de Johan van Soesdijkstraat  tot aan het spoor.   
 • Het gebied tussen de sloot achter de flats Rode Kruislaan en de bermsloot van het spoor (wandelpad naar NS station).   

Locaties Diemen Zuid   

 • Het gebied langs de spoordijk van de Weesperstraat tot aan het  Zwanenpad.   
 • Het gebied langs de spoordijk van het Zwanenpad tot het trein/metro  station Diemen-Zuid.   
 • Het gebied ten zuiden van het Reigerpad tot de Gooiseweg tussen het Aalscholverpad en de gemeentegrens (talud Gooiseweg). Hier is ook een hondenspeelplaats. 
 • Het gebied tussen de fietsenstalling van station Diemen-Zuid tot het  Reigerpad van het spoor tot de waterpartij.
 • De strook ten noorden van het Lepelaarpad tussen het spoor en de kruising met het Ooievaarpad (parkstrook Biesbosch).    
 • De strook ten zuiden van het Lepelaarpad tot het Ooievaarpad tussen de waterpartijen en het spoor (parkstrook Biesbosch).   
 • De strook langs het spoor van het Ooievaarpad tot het metrostation Venserpolder.   
 • De strook tussen Lepelaarpad en Ooievaarpad tussen de Dalsteindreef en de Gooiseweg.   
 • De strook tussen het Roerdomppad en het Kokmeeuwpad langs de Daalwijkdreef en de waterpartij.
 • Het gebied ten zuiden van industriegebied Verrijn Stuart, ter hoogte van Waterhoenpad / Zwanenpad. Hier is ook een hondenspeelplaats.
 • Het gebied tussen het Zilvermeeuwpad, Mantelmeeuwpad en de Gooiseweg.

Locaties Diemen Buitengebied   

 • Het pad tussen Sportpark De Diemen en de spoorlijn (vanaf de Sniep tot het water De Diemen)
 • Het Diemerbos tussen hoofdingang aan de Muiderstraatweg en de A9 (uitgezonderd het Banjerbossie).
 • Recreatiegebied Overdiemen (rondom parkeerterrein).

Hondenspeelplaats

Een hondenspeelplaats is een echte speeltuin voor honden met allerlei toestellen om op, over of doorheen te lopen. De speelplaats is omheind, dus een veilige plek om de hond lekker los te laten rennen en spelen. Ook hier geldt: poep moet opgeruimd worden.

Locaties

 • Het veld tussen de Kanaaldijk en de buskeerlus ten zuiden van het  trapveld.
 • Wandelgebied Oosterringdijk. Het gebied tussen de sloot achter de flats Tobias Asserlaan en de ringvaart tot aan de flat met huisnummers 68 tot en met 198 (parkstrook).
 • Het gebied ten zuiden van het Reigerpad tot de Gooiseweg tussen het Aalscholverpad en de gemeentegrens. 
 • Het gebied ten zuiden van industriegebied Verrijn Stuart, ter hoogte van Waterhoenpad / Zwanenpad.

Verboden voor honden 

Op een aantal plekken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit zijn plekken waar een hond voor een gevaarlijke of onhygiënische situatie kan zorgen. Deze regels gelden voor speelplaatsen, trapvelden, speelweiden en in zandbakken. Ook het Banjerbossie in het Diemerbos en de speelplekken in de Omloop zijn verboden voor honden.

Overige gebieden

In de rest van de gemeente moeten honden te alle tijden aangelijnd zijn en moet de hondenpoep worden opgeruimd. Neemt u daarom altijd zakjes mee zodat u de hondenpoep kunt weggooien in de afvalbak.

Uitzonderingen
De aanlijn-, en opruimplicht geldt niet voor bezitters van blindengeleidehonden of andere honden die dienen als hulp of geleide voor gehandicapten.

Borden

Als gemeente plaatsen wij zelden borden om hondenpoep op te ruimen, omdat er anders een wildgroei aan borden komt. Er worden alleen verbodsborden geplaatst op speelplekken, begraafplaatsen, sportparken en een enkele locatie die is vastgesteld in het beleid. 

Gevaarlijke honden

Een individuele hond kan soms als gevaarlijk aangemerkt worden als daarvoor redenen zijn. Als de hondenbezitter hiervoor is aangeschreven door de gemeente, dan geldt voor de hond een muilkorfplicht en de plicht om de hond kort aangelijnd te houden. 

Toezicht en handhaven

De regels over het houden van honden in Diemen zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De toezichthouders van de gemeente zien toe op het naleven van deze regels. Een aantal natuurgebieden wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland. Zij hebben hun eigen regels en handhavers die controleren en toezicht houden. Neem in ieder geval altijd een legitimatiebewijs mee als u uw hond gaat uitlaten. Bij controle kunnen de handhavers u vragen zich te legitimeren. Mocht u zich niet aan de regels houden, dan loopt u het risico op een boete. De BOA’s moeten ter plaatse een overtreding constateren alvorens zij handhavend kunnen optreden.

Wandelen met meer dan 3 honden

Als u met meer dan drie honden in de Diemerpolder, de Overdiemerpolder, het PEN-bos of het Diemerbos wilt wandelen, dient u daarvoor een vergunning aan te vragen bij Groengebied Amstelland via info@groengebied-amstelland.nl.

Hondenuitlaatservices

U dient een overeenkomst te sluiten met de terreinbeheerder. Voor het Diemerbos kan dit via Staatsbosbeheer (kennemerland@staatsbosbeheer.nl). Voor de Diemerpolder, Overdiemerpolder en PEN-bos is dit Groengebied Amstelland (info@groengebied-amstelland.nl). Binnen de bebouwde kom zijn uitlaatservices (met meer dan drie honden) verboden.

Sport

Verenigingen

Overzicht van verenigingen vindt u in gemeentegids. In de Google Play of Appstore kunt u ook de Gemeentegidsapp downloaden.

Winkelen & evenementen

De site DaaromDiemen.nl geeft u informatie over bijvoorbeeld:

Zwemmen

In Diemen zijn geen officiële zwemplekken. Bij hoge temperaturen zoeken mensen steeds vaker verkoeling en ontspanning bij en ook in het water, zoals de Weespertrekvaart en De Diem. Er zijn in Diemen veel plekjes waar je lekker aan het water kunt zitten. Op sommige plekken zijn ook trappetjes langs de waterkant. Dat betekent niet dat dit een zwemplek is. De trappetjes zijn om uit het water te komen als iemand er in is gevallen.
Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. Zwemmen in het open water kan gevaarlijk zijn. Daarom wijzen wij u op enkele risico’s. 

Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water?

 • De kwaliteit van het zwemwater wordt niet gecontroleerd. Soms worden mensen ziek na het zwemmen in open water. Na hevige regenval is het beter om een paar dagen niet te zwemmen in open water, omdat het riool kan overlopen. En pas op voor blauwalg in stilstaand water in warme periodes.
 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
 •  Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
 • Het is bijzonder gevaarlijk om zomaar het water in te springen of duiken. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Officieel is het niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen zoals in de Weespertrekvaart en bij bruggen, sluizen en havens. Hetzelfde geldt voor het springen van bruggen. Waternet is als de beheerder van het water in Diemen ook verantwoordelijk voor de handhaving. 

Waterkwaliteit

In de omgeving van Diemen zijn verschillende officiële zwemplekken. Actuele informatie over alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon: 088 102 1300 (gratis). Of kijk op zwemwater.nl of download de gratis app "Zwemwater" voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD of op de website van Waternet.