Informatie over de energietoeslag 2023

Energietoeslag 2023

De Energietoeslag 2023 van € 1300,- is in Diemen beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tussen 100% en 130% van het sociaal minimum. Deze toeslag wordt per huishouden één keer uitbetaald.

In de week van 18 december 2023 is de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald aan huishoudens waarvan wij al weten dat zij recht hebben op de Energietoeslag 2023. U heeft hier dan een brief over gekregen.
Wie krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch?

 • Huishoudens die eerder de Energietoeslag 2022 hebben ontvangen, en waarvan de (financiële) situatie niet is veranderd, en op 1 oktober 2023 in Diemen woonden.
 • Huishoudens die op 1 oktober 2023 bijstand kregen van de gemeente Diemen.
 • Huishoudens die Aio (aanvullende bijstand op de AOW, betaald door de SVB) kregen op 1 oktober 2023. 

Heeft u de Energietoeslag 2023 in december 2023 niet ontvangen en wilt u een aanvraag doen?

Lees de voorwaarden voor de Energietoeslag 2023 eerst goed door. Denkt u dat u recht heeft op de Energietoeslag 2023? Dan kunt u een aanvraag doen. Doe dit het liefst digitaal met behulp van DigiD. Lukt dat niet? Dan kunt u een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in de hal van het gemeentehuis.

U kunt de Energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

Bent u student?

Dan ontvangt u geen Energietoeslag 2023 via de gemeente Diemen. Mogelijk heeft u wel recht op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO voor meer informatie hierover. 

Voorwaarden Energietoeslag 2023
 • U woonde op 1 oktober 2023 in Diemen en stond hier ook ingeschreven
 • U heeft de gehele energietoeslag 2023 van € 1.300,00 niet eerder ontvangen van een andere gemeente
 • U bent 21 jaar of ouder 
 • U ontvangt geen studiefinanciering of een studielening vanuit DUO
 • U had over september 2023 een inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum* 
 • U heeft een eigen aansluiting en energiecontract
 • U was op 1 oktober 2023 niet dak- of thuisloos en heeft niet alleen een briefadres
 • U woonde op 1 oktober 2023 niet in een instelling
 • U zat op 1 oktober 2023 niet in de gevangenis

Wij kijken niet naar uw vermogen

*in onderstaande tabel ziet u wat de grens van 130% van het sociaal minimum voor u betekent:

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal inkomen september 2023 inclusief vakantiegeld (=130%)
Alleenstaande/alleenstaande ouder 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.581,61
Gehuwd/samenwonend 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 2.259,43
Alleenstaande/alleenstaande ouder AOW gerechtigde leeftijd € 1.764,96
Gehuwd/samenwonend** AOW gerechtigde leeftijd € 2.396,68

**Woont uw (huwelijks)partner in een verpleegtehuis dan wordt u aangemerkt als alleenstaande. Het is dan niet nodig om inkomstengegevens van de uitwonende partner mee te sturen. Benoem uw woonsituatie wel op het (digitale) aanvraagformulier!

Draagt u een deel van uw inkomen af vanwege een schuldentraject?

Dan heeft u ook recht op de energietoeslag 2023 als uw besteedbaar inkomen onder de 130% van het sociaal minimum zit. Noem dit dan wel in het aanvraagformulier!

Energietoeslag 2023 aanvragen (met DigiD of papier)

U kunt kiezen: doe de aanvraag Energietoeslag 2023 digitaal (met behulp van DigiD) of op papier.

Let op! Het helpt niet als u een digitale en een papieren aanvraag doet. Dan kost het ons meer tijd om uw aanvraag te behandelen. 

Aanvraag energietoeslag 2023 

 • Ons verzoek is om de aanvraag digitaal te doen met behulp van DigiD. Dat helpt namelijk om uw aanvraag snel af te handelen. Bij een succesvolle, digitale aanvraag krijgt u diezelfde dag nog een e-mail. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben gekregen en een zaaknummer.
 • Lukt het niet om de aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de balie in de hal van het gemeentehuis. U kunt ook vragen om het formulier naar uw huisadres te sturen. Na invullen en ondertekening kunt u het formulier afgeven bij de balie of per post terug sturen. Wilt u snel zeker weten dat een papieren aanvraag goed is ontvangen? Bel dan team Sociale Zaken, het nummer en de openingstijden vindt u bij ‘Heeft u nog vragen over de Energietoeslag 2023’.

Na de aanvraag (digitaal of op papier) krijgt u een brief. In deze brief staat of u recht heeft op de Energietoeslag 2023. We proberen u deze brief zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken te sturen. 

Heeft u nog vragen over de Energietoeslag 2023?

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken. Zij zijn op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur bereikbaar via (020) 31 44 888. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarbij uw naam, telefoonnummer en als onderwerp "Energietoeslag 2023". Dan nemen wij contact met u op.