Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners Diemen

Tijdens de traditionele lintjesregen op vrijdag 26 april kregen vier inwoners van Diemen een Koninklijke onderscheiding. Zij kregen de onderscheiding, omdat ze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Burgemeester Boog benoemde hen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ad Saan werd gedecoreerd vanwege zijn onvermoeibare inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en voor de sport en het onderwijs in ons dorp. Mevrouw Ingeborg Kuiper kreeg de onderscheiding omdat ze al meer dan twintig jaar vrijwilliger is bij de lokale omroep Studio DMN. De heer Kees Vleer werd onderscheiden omdat hij ruim 22 jaar bij de vrijwillige brandweer van Diemen gediend heeft en nu nog vrijwilliger is bij de kinderboerderij. De heer Steef Voorn kreeg de onderscheiding opgespeld omdat hij naast zijn rol als mantelzorger al 17 jaar voorzitter van de Zonnebloem in Diemen is. Daarnaast is hij al ruim 10 jaar actief bij de buurthulpdienst WonenPlus/Diemen voor Elkaar. 

Groepsfoto Koninklijke onderscheidingen Diemen
Foto: Burgemeester Boog met de groep mensen die een Koninklijke onderscheiding ontving. 

De heer Ad Saan

De heer Ad Saan is sinds 2016 voorzitter van de Historische Kring Diemen, na een aantal jaar als bestuurslid. Onder zijn leiding heeft de vereniging veel gedaan aan behoud en vergroting van het bewustzijn van onze lokale geschiedenis. Ook als bestuurslid van Stichting Saan Museum heeft hij veel gedaan voor het behoud en toegankelijkheid van historisch materiaal en verhalen over het Diemense familiebedrijf. Daarnaast was hij bij de Diemer IJsclub ruim 12 jaar als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële zaken. Hij speelde ook een logistieke rol als de natuurijsbaan ingericht werd. De heer Saan heeft daarnaast nog vele andere functies vervuld, onder andere in het bestuur van de Sint-Petrusschool, bij Scouting Diemen en bij diverse vakorganisaties.

Mevrouw Ingeborg Kuiper-van Rossum

Mevrouw Ingeborg Kuiper-van Rossum is de presentatrice van het radioprogramma Onze Diemer Woning. Dit programma richt zich op de oudere luisteraars en het krijgt grote waardering van inwoners en bewoners van de zorginstellingen. Ook levert ze als vrijwilliger ondersteuning bij allerlei ander programma’s van de omroep. Dat doet zij al ruim twintig jaar. Daarnaast is ze sinds 2005 vrijwilliger bij zorgcentrum Berkenstede. Zij helpt daar bij diverse activiteiten en evenementen. Haar positieve instelling is voor veel van de oudere bewoners een fijne ondersteuning. 

De heer Kees Vleer

De heer Kees Vleer was ruim twintig jaar als vrijwilliger lid van de Diemense brandweer. Hij was als een van de eerste brandweermannen betrokken bij de hulpverlening van de Bijlmerramp. Na zijn werkzame leven is hij als vrijwilliger gaan werken bij de Kinderboerderij Diemen, inmiddels alweer ruim 10 jaar. Daarnaast onderhoudt hij ook nog eens het gehele plantsoen van de omgeving waar hij woont aan de Roggekamp en Vlasdonk. Hij is een stille kracht die voor iedereen in de buurt klaar staat. 

De heer Steef Voorn

De heer Steef Voorn was 16 jaar lid van het bestuur van de St. Petrus’ Bandenkerk, waar hij vooral aanspreekpunt was voor technische- en bouwkundige zaken. Inmiddels is hij ruim 17 jaar voorzitter van de lokale afdeling van de Zonnebloem. Zijn rol beperkt zich niet alleen tot het voorzitterschap. Hij werkt ook mee met allerlei Zonnebloem-activiteiten en -reizen voor mensen met een lichamelijke beperking. Verder is hij al ruim 10 jaar actief bij de buurthulpdienst WonenPlus/Diemen voor Elkaar. Op die manier zorgt hij er mede voor dat ouderen en mensen met een beperking zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen.