Nieuwe opvang economisch daklozen in de regio

Voor inwoners die dakloos raken door verlies van werk of een scheiding is er een nieuwe opvangmogelijkheid. Het zogenoemde passantenpension aan de Wenckebachweg in Amsterdam/Duivendrecht biedt een tijdelijk onderkomen voor economisch dakloze inwoners uit de regio. “Met deze voorziening bieden we mensen tijdelijk een dak boven hun hoofd om hun leven weer op de rit te krijgen”, zegt wethouder Marian Everhardt. 

Het complex aan de Wenckebachweg kwam tot stand in opdracht van Amsterdam, Ouder-Amstel en de Amstellandgemeenten, waaronder Diemen. In het gebouw zijn 93 eenpersoonswoningen voor mensen die daar met lichte ondersteuning maximaal een jaar kunnen verblijven. In dat jaar wordt gewerkt aan doorstroom naar een reguliere woning of kamer. Amstelland gebruikt in eerste instantie vijftien woningen, dit aantal kan uitgebreid worden. Amsterdam gebruikt de resterende woningen. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen.

Economisch daklozen in Diemen

Het exacte aantal economisch dakloze inwoners in Diemen is niet bekend. Niet iedereen meldt zich bij de hulpverlenende instantie of de gemeente. Soms kunnen inwoners zelf iets oplossen door het inzetten van familie of sociaal netwerk. In de regio Amstelland ontvingen 281 mensen vorig jaar begeleiding bij het zoeken naar een woning. Daarvan hebben 64 mensen tevens gebruik gemaakt van tijdelijke opvang.

wenckebachweg-passantenpension-opening
Marian Everhardt(Rechts op de foto)

De wethouders van de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben zich samen sterk gemaakt voor het passantenpension. Wethouder Marian Everhardt van Diemen is  trots dat de samenwerkende gemeenten deze voorziening voor de regio hebben weten te realiseren.

wenckebachweg-passantenpension-pand