Bomentelling in Diemen Centrum

Eind oktober zijn we begonnen met het controleren en tellen van alle bomen in Diemen die de gemeente beheert. De bomencontrole begon in Diemen Zuid, en is daar nu klaar. De volgende bomen die aan de beurt zijn, zijn die in Diemen Centrum. De eerste controles zijn begonnen, en naar verwachting in februari klaar. Tot slot worden de bomen in Diemen Noord gecontroleerd en geteld. Alle bomen komen ook in een bomenkaart te staan, die over een tijdje voor iedereen op onze website te zien zal zijn.

De gecontroleerde bomen in Diemen Zuid worden nu verwerkt in het nieuwe boombeheersysteem. We hebben gezien dat er alleen al in Diemen Zuid ruim 6000 bomen staan.

Waarom doen we dit?

In Diemen staan duizenden bomen. Daarvan heeft de gemeente het beheer over ongeveer elf- tot twaalfduizend bomen. Er moeten soms bomen worden gekapt en er komen dan altijd meer bomen voor terug. Hoeveel bomen er op een bepaald moment precies zijn, is in het boombeheersysteem dat we nu nog gebruiken, niet op ieder moment goed duidelijk. Bovendien weten we dat er groepen bomen zijn die in dit systeem niet als losse bomen vermeld staan.

Bomenkaart

Op de bomenkaart kan iedereen straks zien waar alle bomen staan. We werken aan een nieuw boombeheersysteem, waarvoor we handmatig iedere boom controleren. Daaraan gekoppeld komt er een bomenkaart zodat iedereen kan zien waar de bomen precies staan. Een enorme klus die tijd vergt. De bomen in Diemen Zuid worden nu in het nieuwe boombeheersysteem verwerkt. In de loop van 2024 worden de bomen in Diemen Centrum in het systeem verwerkt. In 2025 volgt Diemen Noord en dan is de bomenkaart voor heel Diemen voor iedereen beschikbaar.